Share:


Central Europe as an imagined region

    Tomas Kačerauskas Affiliation

Abstract

The article deals with the conception of Central Europe in the perspective of clash of civilizations. The author's major thesis is the following: Central Europe is central being the centre of fight for European values including Western Christianity, liberalism, democracy, justice, and historical memory. The minor theses are the following: 1) the very notion of Central Europe is inseparable from its moral content, i.e. from imagined values to be obliged as maximas of life in a certain life‐world; 2) Central Europe serves as the becoming of Europe's identity and vice versa, the identity of Central Europe depends on contrary parts of imagined Europe. The author considers Grand Duchy of Lithuania (GDL) as a historical rim of European civilization and the area for the becoming of Central Europe.


Vidurio Europa kaip vaizdijamas regionas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama Vidurio Europos samprata civilizacijų konflikto perspektyvoje. Didžioji autoriaus tezė: Vidurio Europa yra vidurio, būdama kovos dėl Europos vertybių, įskaitant Vakarų krikščionybę, liberalizmą, demokratiją, teisingumą ir istorinę atmintį, centras. Mažosios tezės: 1) pati Vidurio Europos sąvoka neatskiriama nuo moralinio turinio, t. y. nuo vaizdijamos vertybės, įpareigojančios kaip tam tikro gyvenamojo pasaulio gyvenimo maksima; 2) Vidurio Europa tarnauja Europos tapatėjimui ir, atvirkščiai, Vidurio Europos tapatumas priklauso nuo vaizdijamos Europos prieštaringų sandų. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nagrinėjama kaip Europos civilizacijos istorinis pakraštys ir Vidurio Europos tapsmo vieta.


Reikšminiai žodžiai: Vidurio Europa, Europos civilizacija, vaizdijimas, regionas, vertybės.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : Central Europe, European civilization, imagination, region, values

How to Cite
Kačerauskas, T. (2009). Central Europe as an imagined region. Creativity Studies, 2(2), 106-115. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2009.2.106-115
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
320
PDF Downloads
233
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.