Share:


Generations X, Y, Z: how social networks form the concept of the world without borders (the case of Lithuania)

    Rasa Levickaitė Affiliation

Abstract

This article is based on sociological insight into the concept of up‐to‐date world without borders: technological impact and social networking. Generations X, Y and Z are discussed according to three categories: social, technological and historical environment. The survey results are provided representing the Lithuanian case. Six areas are analysed: 1) country of residence (a survey has been carried out among Lithuanians through social networks Facebook, Twitter, LinkedIn, and MySpace); 2) age (generation) share; 3) number of social network connections ("friends"); 4) type of social network associates; 5) demand of physical meeting with social network associates; and 6) frequency of social networking. Out of 812 Lithuanians (social network users) who participated in a short survey the conclusion might be offered that they follow same digital trends and changes happening all over the world. Social networking may be part of every communication tool one uses; those tools in the very essence change how people interact with each other. In this case social networking loses categories of time and space providing the concept of the world without borders.


Y, X, Z kartos: pasaulio be sienų idėjos formavimas naudojantis socialiniais tinklais (Lietuvos atvejis)


Santrauka. Straipsnyje remiamasi sociologinėmis įžvalgomis, kaip socialiniai tinklai šiandien padeda formuoti pasaulio be sienų idėją. Straipsnyje aptariamos paskutinių penkiasdešimties metų X, Y ir Z kartos trimis aspektais: remiantis socialine, technologine ir istorine aplinka. Pateikiami tyrimo, atlikto Lietuvoje 2010 m., naudojant socialinius tinklus, rezultatai. Tyrimo metu aiškintasi šešios sritys: 1) gyvenamoji šalis (visi tyrime dalyvavę respondentai buvo lietuviai, klausimynas buvo platinamas per socialinius tinklus Facebook, Twitter, LinkedIn ir MySpace); 2) pasiskirstymas pagal amžių; 3) kontaktų skaičius socialiniuose tinkluose; 4) kontaktų tipas socialiniuose tinkluose; 5) fizinio susitikimo poreikis su socialinių tinklų dalyviais; 6) dalyvavimo socialiniuose tinkluose dažnis. Iš 812 lietuvių, socialinių tinklų vartotojų, atsakymų matoma, kad Lietuvoje vyrauja pasaulio socialinių tinklų tendencijos, vyksta komunikacijos ir medijų pokyčiai. Socialiniai tinklai gali būti žmonių naudojamos komunikacijos priemonių dalis, kurios iš esmės keičia žmonių bendravimo įpročius. Remiantis tiriamuoju atveju, darytina išvada, kad buvimas socialinių tinklų dalyviu (vartotoju) suteikia visuomenei pasaulio be sienų idėją mažinant laiko ir erdvės kategorijų įtaką.


Reikšminiai žodžiai: X karta, Y karta, Z karta, pasaulis be sienų, socialiniai tinklai.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : Gen X, Gen Y, Gen Z, generation, social network, world without borders

How to Cite
Levickaitė, R. (2010). Generations X, Y, Z: how social networks form the concept of the world without borders (the case of Lithuania). Creativity Studies, 3(2), 170-183. https://doi.org/10.3846/limes.2010.17
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
1686
PDF Downloads
4006
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.