Share:


Art and civil society: From protest to cooperation

    Katarzyna Niziołek Affiliation

Abstract

In the article, adopting the democratic transformation perspective, the author focuses on art as a specific area of civil society. With an eye on Poland, various forms of artistic activism are analyzed and compared, from artistic vanguard and protest art of the communist period, to the practices of cultural democracy and social art of the present day. In particular, the concept of social art is explained and exemplified with three model projects, each set in a different context ‐ of an open public space, local community and minority group, and each representing a different set of social functions.


Menas ir pilietinė visuomenė: nuo protesto iki bendradarbiavimo


Santrauka. Straipsnyje, laikydamasi demokratinės transformacijos perspektyvos, autorė susitelkia į meną kaip specifinę pilietinės visuomenės sritį. Analizuojamos ir lyginamos įvairios meninio aktyvumo formos, pasitaikančios Lenkijoje – nuo komunistinio laikotarpio meninio avangardo ir protestinio meno iki šių dienų kultūrinės demokratijos bei socialinio meno praktikos. Daug dėmesio skiriama socialinio meno sampratai, kuri čia aiškinama pateikiant trijų modelių pavyzdžius ir kiekvieną iš jų tiriant skirtinguose kontekstuose – atviroje viešojoje erdvėje, vietinėje bendruomenėje ir mažumos grupėje. Visi šie kontekstai straipsnyje pristatomi kaip skirtingų socialinių funkcijų visumos.


Reikšminiai žodžiai: kultūrinė demokratija, kultūrinės organizacijos, dalyvaujančioji fotografija, protestinis menas, socialinis menas.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : cultural democracy, cultural organizations, participatory photography, protest art, social art.

How to Cite
Niziołek, K. (2010). Art and civil society: From protest to cooperation. Creativity Studies, 3(2), 145-160. https://doi.org/10.3846/limes.2010.15
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
359
PDF Downloads
258
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.