Share:


New criteria for self‐identification

    Andrius Konickis Affiliation

Abstract

At a very close examination, traditional self‐identification by the nationality or the religious confession appears deprived from the common sense and even seems to be a kind of mauvais ton. Here a question arises: are the nationality and the religion the essential properties of a man or a woman? The most serious charges are following: national and religious conflicts are the reason of the greatest sufferings of mankind. If it is really necessary to rank a person with any class or category (but only if it is), historical memory can prompt more essential criteria.


Nauji savęs identifikavimo kriterijai


Santrauka. Glaustame tyrime tradicinis savęs identifikavimas pagal tautybę ar konfesiją traktuojamas kaip nepriklausantis nuo sveiko proto ir net atrodo esąs kaip mauvais ton (blogas tonas). Kyla klausimas – ar tautybė ir religija yra esminės vyro ar moters savybės? Svarbiausia problema – nacionaliniai ir religiniai konfliktai yra didžiausių žmonijos kančių priežastis. Jei tikrai būtina paskirti tam tikros klasės ar kategorijos asmenį (bet tik to reikia), tai istorinė atmintis gali iškelti kur kas svarbesnius kriterijus.


Reikšminiai žodžiai: istorinė atmintis, tautybė, konfesija, savęs identifikavimas.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : historical memory, nationality, religious confession, self‐identification

How to Cite
Konickis, A. (2010). New criteria for self‐identification. Creativity Studies, 3(2), 91-98. https://doi.org/10.3846/limes.2010.10
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
275
PDF Downloads
173
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.