Share:


The main skills and competences of multilingualism in the context of the European Union

    Irena Vankevič Affiliation

Abstract

The paper presents multilingualism and multiculturalism as one of the main aims of the European Union (EU) and deals with the issue of political and cultural globalization. More and more young people describe themselves as cosmopolites. Multiculturalism is especially noticeable in the sphere of languages. Languages are fundamental for Europeans wanting to work together. They go to the very heart of the unity in diversity of the EU. It is important to nurture and to promote our linguistic heritage in the Member States but we also need to understand each other, our neighbours, our partners in the EU. Speaking many languages makes businesses and citizens more competitive and more mobile. The EU policy of official multilingualism as a deliberate tool of government is unique in the world. The EU sees the use of its citizens’ languages as one of the factors which make it more transparent, more legitimate and more efficient. At the level of culture and of enhancing the quality of life, too, the EU works actively to promote the wider knowledge and use of all its official languages throughout the Union. The ability to speak foreign language and multiculturalism are inseparable parts of the EU integrations. There are certain skills and competences that a multilingual, multicultural European citizen must acquire in order to become a full‐fledged EU member.


Pagrindiniai daugiakalbiškumo įgūdžiai ir kompetencijos Europos sąjungos kontekste


Santrauka. Straipsnyje parodomas daugiakalbiškumas ir daugiakultūriškumas kaip vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų bei analizuojama politinės ir kultūrinės globalizacijos problema. Vis daugiau jaunų žmonių save apibūdina kosmopolitais. Daugiakultūriškumas ypač pastebimas kalbų srityje. Kalbos labai svarbios europiečiams, norintiems bendradarbiauti. Būtent kalbos sudaro Europos vientisumo ir skirtingumo ašį. Todėl visos Europos Sąjungos (ES) šalys narės privalo ne tik tausoti ir plėtoti savo kalbos paveldą, bet ir stengtis suprasti vienos kitas, savo kaimynes, ES partneres. Gebėjimas bendrauti keliomis kalbomis padeda plėtotis ne tik verslo sričiai, jis padeda ES piliečiams tapti konkurencingesniems ir mobilesniems. ES valdžios taikoma oficialaus daugiakultūriškumo politika – vienintelė pasaulyje. ES valstybinių kalbų vartojimą laiko vienu iš šalies skaidrumo, didesnio teisingumo ir produktyvumo veiksnių. Kultūros ir gyvenimo kokybės stiprinimo lygmeniu ES aktyviai dirba skatindama mokymąsi ir visų Sąjungos valstybinių kalbų vartojimą. Gebėjimas kalbėti keliomis kalbomis bei daugiakultūriškumas – neatsiejama eurointegracijos dalis. Yra tam tikrų gabumų ir kompetencijų, kurios privalomos daugiakultūriam, daugiakalbiam europiečiui, norinčiam tapti visaverčiu ES piliečiu.


Reikšminiai žodžiai: tarptautiškumas, daugiakalbiškumas, daugiakultūriškumas, daugiakalbiškumo įgūdžiai ir kompetencijos.

Keyword : internationality, multiculturalism, multilingualism, skills and competences of multilingualism

How to Cite
Vankevič, I. (2010). The main skills and competences of multilingualism in the context of the European Union. Creativity Studies, 3(1), 55-66. https://doi.org/10.3846/limes.2010.06
Published in Issue
Oct 14, 2010
Abstract Views
268
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.