Share:


Creative renovation of the Baixa Pombalina in Lisbon and its historical background

    Luís Moreira Pinto Affiliation
    ; Artur Mentel Affiliation
    ; Klaudyna Wawryka Affiliation

Abstract

The principal aim of this work is to prescribe creativity into the renovation and reconstruction process in architecture. This issue connects both petrified past and unknown future with the simple idea of preventing local heritage and Portuguese legacy. The field of our research and creative design will be the Rua da Madalena (Madalena Street) in Lisbon downtown – Baixa Pombalina. The case study and estimated results would serve as a prototype for more innovative thinking about renovation of urban tissue and buildings for similar examples. Following the latest economic trends, the rebirth of traditional forms of business and interest for local heritage, we will attempt to bound raw numbers with endless sources of our creative minds. This case study, presented in the Heritage versus Tourism Conference in Lisbon, in May 2016 would be a step-by-step, a “know-how” example for many streets with various ambient over the world. Hence, the architectural and aesthetic values would be presented first, mathematical marketing formula afterward. The equation would involve both tangible and intangible factors and would be our attempt to introduce creative thinking as a ground for concrete, visible consequences. Architecture is a field, where this attempt could succeed.

Article in English.


Baiksos Pombalinos senamiesčio Lisabonoje kūrybinė renovacija ir jos istoriniai pagrindai

Santrauka

Pagrindinis šio tyrimo tikslas – apčiuopti kūrybiškumą architektūros renovavimo ir rekonstravimo procese. Šiame straipsnyje tiek sustabarėjusi praeitis, tiek nežinoma ateitis susiejama su paprasta idėja atmesti vietos paveldą ir portugališkąjį palikimą. Mūsų tyrimo ir kūrybinio projektavimo sritis – Rua da Madalena (Madalenos gatvė), esanti Lisabonos senamiestyje – Baiksoje Pombalinoje. Atvejo tyrimas ir vertinimo rezultatai bus kaip novatoriškesnio mąstymo apie miesto audinio ir pastatų renovavimą, turint mintyje panašius pavyzdžius, prototipas. Atsižvelgdami į naujausias ekonomikos tendencijas, tradicinių verslo formų atgimimą ir susidomėjimą vietos paveldu, sieksime susieti neapdorotus skaičius su begaliniais mūsų kūrybiško proto šaltiniais. Šis atvejo tyrimas, 2016 metų gegužę pristatytas Paveldo versus turizmo konferencijoje Lisabonoje, bus laipsniškas praktinės patirties pavyzdys daugeliui skirtingos aplinkos gatvių visame pasaulyje. Taigi pirmiausia bus pristatytos architektūrinė ir estetinė vertės, vėliau matematinės rinkodaros formulė. Lygtis apims tiek apčiuopiamus, tiek neapčiuopiamus veiksnius, ir tai bus mūsų pastangos remtis kūrybiniu mąstymu kaip konkrečių, matomų rezultatų pagrindu. Architektūra – tai sritis, kurioje šios pastangos gali būti sėkmingos.

Reikšminiai žodžiai: architektūra, žemės drebėjimas, emocijos, paveldas, Lisabona, rekonstrukcija, renovacija, gatvė, miesto projektavimas, medinė konstrukcija.

Keyword : architecture, earthquake, emotions, heritage, Lisbon, reconstruction, renovation, street, urban design, wooden construction

How to Cite
Moreira Pinto, L., Mentel, A., & Wawryka, K. (2018). Creative renovation of the Baixa Pombalina in Lisbon and its historical background. Creativity Studies, 11(2), 338-347. https://doi.org/10.3846/cs.2018.6812
Published in Issue
Dec 7, 2018
Abstract Views
548
PDF Downloads
403
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Brooks, Ch. B. (1994). Disaster at Lisbon: The Great Earthquake of 1755. Long Beach, CA: Shangton Longley Press.

Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. (2010). Public places – urban spaces: the dimensions of urban design. Amsterdam: Elsevier Ltd.

Dynes, R. R. (2000). The dialogue between Voltaire and Rousseau on the Lisbon Earthquake: the emergence of a social science view. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18(1), 97-115.

Fonseca Teixeira, da M. J. (2010). Reabilitação de edifícios pombalinos. Análise experimental de paredes de frontal. Dissertação de Mestrado. Instituto Superior Técnico. Universidade Técnica de Lisboa. Retrieved from https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395142134654/FINAL%2054961.pdf

Gay Holland, A. (2011). The reconstruction of historical buildings: a visitor and historical site study. VCU Scholars Compass. Retrieved from https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3637&context=etd

Gehl, J. (2011). Life between buildings: using public space. Washington, Covelo, London: Island Press.

Hu, Y.-W., & Herd, R. (Forthcoming). Reforming civil service and public service units pensions in China. OECD Economics Department Working Paper. Paris: OECD.

Illés, P. (2012). (Re)defining regional images: visions, perspectives and rural places in context of intangible cultural heritage. In P. Illés, M. Kaaristo, M. Rennu, N. Koskihaara, E. Vass, & S. Lillbroända-Annala (Eds.), Identities and the Production of Local Cultural Heritage. Retrieved from http://www.ethnosry.org/www/wp-content/uploads/2012/09/Identities-and-the-Production-of-Local-Cultural-Heritage1.pdf

Kneafsey, M. (1998). Tourism and place identity: a case-study in Rural Ireland. Irish Geography, 31(2), 111-123. https://doi.org/10.1080/00750779809478623

Kotler, Ph. (2002). Marketing management, millenium edition. New Jersey: Pearson Custom Publishing.

Meireles, H. A., & Bento, R. (2010, 30 August – 3 September). Cyclic behaviour of Pombalino “Frontal” Walls. Proceedings of the 14th European Conference on Earthquake Engineering (14ECEE). In 14th European Conference of Earthquake Engineering (pp. 1-8). Ohrid: Curran.

Reiter, S., & Marique, A.-F. (2012). Toward low energy cities: a case study of the urban area of Liège. Journal of Industrial Ecology, 16(6), 829-838. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00533.x

Shaftoe, H. (2008). Convivial urban spaces: creating effective public places. London, Sterling, VA: Earthscan.