Share:


Mapping Vilnius as creative city

    Jūratė Černevičiūtė Affiliation

Abstract

Urban development is increasing the ability to develop a distinct and attractive position in the world. Cities are changing their role as the cultural production sites as well as the life style and creativity become the material for the creative industries development. The creative city is understood as an urban complex, where a variety of cultural activities are an integral part of the urban economy and social life. The concept of creative city has not yet been well established: we can point to even three such concepts, highlighting different agency of the creative city – from the creative city-dwellers to the business enterprises of the creative industries. On the basis of the creative city concept, the article analyses Vilnius city, revealing the most important factors, which promote the creativity of the city: the organizations and activities of Arts category; business enterprises and projects of Media category; active creative and civil communities of the city. The activity of the creative communities takes on an expression in the forms of emerging cultural districts in Užupis, Naujamiestis and Pilaitė. The above-mentioned activities of the categories of creative industries are illustrated on the basis of the data, collected under the development of The Map of Vilnius Creative Industries. The article concludes that the weakest activity in Vilnius city is the economic clustering of the business enterprises of creative industries.


Vilniaus kaip kūrybinio miesto žemėlapio kontūrai


Santrauka. Miestų raida vis labiau priklauso nuo gebėjimo plėtoti aiškią ir patrauklią laikyseną pasaulyje. Miestai tampa kultūros gamybos centrais, o miestiečių gyvensena ir kūrybiškumas – medžiaga kūrybinių industrijų plėtrai. Kūrybinis miestas suprantamas kaip miesto kompleksas, kuriame įvairios kultūrinės veiklos neatsiejamos nuo miesto ekonomikos ir socialinio gyvenimo. Kūrybinio miesto samprata iki šiol nėra nusistovėjusi: galima išskirti net tris tokias sampratas, išryškinančias skirtingus kūrybinio miesto veiksnius – pradedant kūrybingais miestiečiais, baigiant kūrybinių industrijų verslo įmonėmis. Remiantis kūrybinio miesto samprata, straipsnyje analizuojamas Vilnius, išryškinami svarbiausi miesto kūrybingumą skatinantys veiksniai: menų kategorijos organizacijos ir veiklos; medijų kategorijos verslo įmonės ir renginiai; aktyvios miesto kūrybinės ir pilietinės bendruomenės. Kūrybinių bendruomenių aktyvumas konkrečią išraišką įgauna mieste besiformuojančių kultūros kvartaų pavidalu Užupyje, Naujamiestyje ir Pilaitėje. Minėtų kūrybinių industrijų kategorijų veiklos iliustruojamos duomenimis, kurie buvo surinkti rengiant Vilniaus kūrybinių industrijų žemėlapį. Straipsnyje daroma išvada, kad silpniausiai mieste vyksta ekonominė kūrybinių industrijų įmoni ų klasterizacija.


Reikšminiai žodžiai: miesto kultūraVilniaus kūrybinių industrijų klasterizacijabendruomenėskūrybinis miestaskūrybinė klasėkūrybiškumaskultūros kvartalaikultūros gamyba.

Keyword : city culture, clustering of Vilnius creative industries, communities, creative city, creative class, creativity, cultural districts, culture production

How to Cite
Černevičiūtė, J. (2011). Mapping Vilnius as creative city . Creativity Studies, 4(1), 89-100. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.577141
Published in Issue
Jun 28, 2011
Abstract Views
577
PDF Downloads
369
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.