Share:


City festival - a traditional cultural expression of the creative industries (the case of International Contemporary Dance Festival “New Baltic Dance”)

    Rasa Levickaitė Affiliation

Abstract

The article is based on theoretical overview on the subject of festival with its focus on special occasion having some unique aspect which is important to both the organizers and visitors of the festival. Second part of the article represents a case of International Contemporary Dance Festival. City festival is a traditional cultural expression of the creative industries. Creative city more rapidly develops through festival activities – creative cities use their creative potential in various ways: cultural activities, expressions, experiences, involvement of city inhabitants and visitors, presentation of city cultural heritage assets. A case study presented in the article is based on quantitative survey conducted during International Contemporary Dance Festival “New Baltic Dance” which took part in Vilnius 4–9 May 2010. Survey is designed for five key factors: choosing the festival, frequency of festival visits in Vilnius, transportation type visitors have arrived to the festival, channel visitors have found information about the festival, expenses during the festival period (including entrance ticket, overnight if needed, etc.), and each variable correlation between age, gender and education. Survey also includes fact-finding questions as destination festival visitors have arrived from and if festival visitors have used hotel services. While comparing goals of festival organizers and survey results, a conclusion is made that “New Baltic Dance” is a part of Vilnius city creative industries, meeting aims of the capital city and also of other Lithuanian cities and peripheries, attracting university graduates who have high demand for contemporary culture expressions and interest in contemporary dance process. On the other hand, festival visitors almost have no direct demand for better city tourism infrastructure and their economic input to the city development is very low.


Miesto festivaliai – tradicinė kultūrinė kūrybinių industrijų raiška (Tarptautinio Šiuolaikinio Šokio Festivalio ”Naujasis Baltijos Šokis“ atvejis)


Santrauka. Straipsnyje pristatoma miesto festivalių kaip tradicinės kultūrinės kūrybinių industrijų raiškos koncepcija. Teorinė dalis grindžiama festivalio objekto analize, festivalio kilmės, poveikio, unikalumo ir svarbos bendruomenės nariams, miesto, šalies gyventojams ir svečiams apžvalga. Antroji straipsnio dalis skirta tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio Naujasis Baltijos šokis“ atvejo analizei. Kaip manoma, kūrybinis miestas kur kas greičiau plėtojasi per festivalių veiklas – kūrybiniai miestai naudoja savo kūrybinį potencialą įvairiausiais būdais: plėtodamos kultūrines veiklas, ekspresiją, patirtis, įtraukdamos miestelėnus ir miesto svečius, pristatydamos miesto paveldą. Straipsnyje pristatomas atvejis yra kiekybinio tyrimo fragmentas, atliktas tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio Naujasis Baltijos šokis“ metu 2010 m. gegužės 4–9 d. Tyrimą grindžia šie pagrindiniai veiksniai: priežastys, lėmusios tiriamojo festivalio pasirinkimą; apsilankymo Vilniuje organizuojamuose festivaliuose dažnis; būdas, kaip žiūrovai pasiekė festivalį; kanalas, per kurį žiūrovai sužinojo apie festivalį; išlaidos, kurias patyrė festivalio žiūrovai (įskaitant bilietus į renginius, nakvynės mokesčius ir kt.). Tirta kiekvieno kintamojo koreliacija su sociodemografiniais rodikliais – amžiumi, lytimi ir išsilavinimu. Į tyrimą taip pat buvo įtraukti klausimai apie miestą, iš kurio atvyko žiūrovai, ir ar buvo pasinaudota viešbučių paslaugomis festivalio metu. Lyginant festivalio Naujasis Baltijos šokis“ organizatorių siekius ir tyrimo rezultatus, darytina išvada, kad šis festivalis yra Vilniaus miesto kūrybinių industrijų dalis, jis atitinka sostinės ir šalies periferijos kultūros gyvenimo poreikius, pritraukia aukštą jį išsilavinimą turinčią auditoriją, siekiančią pažinti ir patirti šiuolaikinės kultūros išraiškas, besidominčią šiuolaikinio šokio procesu. Kita vertus, tiriamo festivalio žiūrovai neformuoja poreikio geresnei miesto infrastruktūrai plėtotis ir daro mažą indėlį į miesto ekonomikos augimą.


Reikšminiai žodžiai: miestasšiuolaikinis šokiskūrybinės industrijosfestivalis.

Keyword : city, contemporary dance, creative industries, festival

How to Cite
Levickaitė, R. (2011). City festival - a traditional cultural expression of the creative industries (the case of International Contemporary Dance Festival “New Baltic Dance”). Creativity Studies, 4(1), 36-53. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.577178
Published in Issue
Jun 28, 2011
Abstract Views
605
PDF Downloads
477
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.