Share:


In search of creative expression: the dialectics of race, politics, and literature in Caribbean dub poetry

    Uri Dorchin Affiliation

Abstract

This article examines dub poetry as an artistic form located along several borderlines, both spatial and cultural. Formulated by poets of African descent, the creative language of dub poets was often conceptualized through the framework of identity politics and an anti-colonial approach. Yet from the 1980s, dub poetry became institutionalized simultaneously within the pop culture industry and in “respectable” venues such as academic research, a process that calls its initial political orientation into question. In light of its differentiated formations, audiences, mediating devices, and forms of reception, however, we might view and evaluate dub poetry not exclusively through the prism of political speech, but also as a cultural form. Based on texts, recordings and performance analysis this article is a call to acknowledge dub poetry, and artistic expression in general, as the result of aesthetic decisions rather than exclusively moral ones.


Ieškant kūrybinės išraiškos: rasės, politikos ir literatūros dialektika Karibų dub žanro poezijoje


Santrauka. Straipsnyje tyrinėjama dub žanro poezija kaip meninė forma, vyraujanti ties kai kuriais paribiais – tiek erdviniais, tiek kultūriniais. Formuluota Afrikos nuosmukio laikotarpio poetų, kūrybinė dub žanro poetų kalba politikos ir antikolonijiniu požiūriais dažnai buvo konceptualizuojama ieškant tapatumo. Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio dub poezija tapo institucionalizuota tiek popkultūros industrijoje, tiek „gerbiamose“ srityse, tokiose kaip akademiniai tyrimai – tai procesas, kvestionuojantis savąją vidinę politinę orientaciją. Šio proceso diferencijuotų formacijų, auditorijų, medijuojančių priemonių ir priėmimo formų fone vis dėlto galima į dub poeziją žvelgti ir ją vertinti ne išimtinai per politinės kalbos prizmę, bet ir kaip kultūrinę formą. Pagrįstas tekstų, įrašų ir performansų analize, šis straipsnis – tai kvietimas pripažinti dub poeziją ir meninę išraišką apskritai ne tiek kaip išskirtinai moralinių, kiek estetinių sprendimų rezultatą.


Reikšminiai žodžiai: juodumas, Karibų dub žanro poezija, Jamaika, performansas, rasė, regis.

Keyword : blackness, Caribbean dub poetry, Jamaica, performance, race, reggae

How to Cite
Dorchin, U. (2017). In search of creative expression: the dialectics of race, politics, and literature in Caribbean dub poetry. Creativity Studies, 10(2), 159-173. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1361875
Published in Issue
Dec 21, 2017
Abstract Views
382
PDF Downloads
537
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.