Share:


Analysis of individual and social effects of creative events

    Murat Seyfi Affiliation
    ; Deniz Güven Affiliation

Abstract

Events have been an important part of the life throughout the history of humanity. Throughout the history, people not only entertained themselves with events but also they handed down social and cultural knowledge from generation to generation. Now, traditional events have to change and develop themselves in the human life which changed through modernity. Therefore, event managers have focused on engaging in activities which could influence satisfaction and loyalty of the audience by organising creative events in the recent years. It is now an obligation to study both social and individual effects of these events. The aim of this study is to analyse individual and social effects of a creative event. Within this framework, social media statements about the event titled “dialogue in the dark”, which was organised in Istanbul, shared by individuals who participated in this event were analysed via the method of content analysis. Acquired qualitative data was discussed by being categorised.


Kūrybinių renginių individualios ir socialinės įtakos analizė


Santrauka. Žmonijos istorijoje renginiai buvo svarbi gyvenimo dalis. Renginiai ne tik teikė pramogas, bet ir iš kartos į kartą perimdavo kultūrines žinias. Nūdien tradiciniai renginiai turi kisti ir plėtotis modernybės pakeistame žmonių gyvenime. Todėl pastaraisiais metais, organizuodami kūrybinius renginius, renginių vadybininkai susitelkė ties įsitraukimu į tas veiklos rūšis, kurios gali daryti įtaką publikos pasitenkinimui ir lojalumui. Dabar turime pareigą tyrinėti šių renginių tiek socialinę, tiek individualią įtaką. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti kūrybinio renginio individualią ir socialinę įtaką. Šiuo atveju pareiškimai socialinėse medijose apie renginį, vadinamą „pokalbiu tamsoje“, kuris buvo suorganizuotas Stambule ir aptartas jame dalyvavusių asmenų, buvo išanalizuoti remiantis turinio analizės metodu. Gauti kokybiniai duomenys buvo suskirstyti kategorijomis ir diskutuojami.


Reikšminiai žodžiai: kūrybingumas, kūrybinių renginių įtaka, pramoga, renginių vadyba, visuomenė.

Keyword : creativity, effects of creative events, entertainment, event management, society

How to Cite
Seyfi, M., & Güven, D. (2017). Analysis of individual and social effects of creative events. Creativity Studies, 10(2), 122-134. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1363091
Published in Issue
Dec 21, 2017
Abstract Views
461
PDF Downloads
341
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.