Share:


Lumen intellectus and economic benefit: expansion of and obstacles to creative industries in the Baltic countries

    Laura Laurušaitė Affiliation

Abstract

Drawing on the concept of glocalization, the paper aims to compare experiences and achievements of three Baltic countries in the field of creative industries. It seeks to crystallize the issue of creative industries in the Baltic context, and to figure out how the new concept of the creative economy is changing the understanding of the humanities and business functions, and the dynamics of their mutual interaction. In addition to the analysis of the prospects of creative industries in the Baltic countries and the obstacles they are facing, the paper aims at identifying parallel processes (the emergence of business incubators and creative villages) and different environments of the dispersion of creative industries.


Lumen intellectus ir ekonominė nauda: kūrybinių industrijų plėtiniai ir kliuviniai Baltijos šalyse


Santrauka. Naudojantis glokalizacijos koncepcija, straipsnyje lyginama trijų Baltijos šalių patirtis ir pasiekimai kūrybinių industrijų srityje. Siekiama suprobleminti kūrybinių industrijų koncepciją baltiškajame kontekste ir išsiaiškinti, kaip nauja kūrybinės ekonomikos samprata keičia humanitarikos ir verslo funkcijų supratimą bei sąveikos dinamiką. Analizuojama, kokių perspektyvų teikia ir su kokiais trukdžiais kūrybinės industrijos susiduria Baltijos šalyse. Identifikuojami paraleliniai procesai (verslo inkubatorių, kūrybinių miestelių kūrimasis) ir skirtingos kūrybinių industrijų sklaidos aplinkos.


Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalys, kūrybinė klasė, kūrybinės industrijos,
kultūraekonomikaglokalizacijaRichardas Florida.


First published online: 26 May 2016

Keyword : Baltic countries, creative class, creative industries, culture, economy, glocalization, Richard Florida

How to Cite
Laurušaitė, L. (2017). Lumen intellectus and economic benefit: expansion of and obstacles to creative industries in the Baltic countries. Creativity Studies, 10(1), 3-13. https://doi.org/10.3846/23450479.2016.1164255
Published in Issue
Jul 3, 2017
Abstract Views
380
PDF Downloads
337
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.