Share:


Central Europe: territoriality and spiritual images

    Basia Nikiforova Affiliation

Abstract

This article examines literary representations of Central Europe and its image in the works of Milan Kundera, Ingeborg Bachmann and others. At the same time the paper is devoted to the problems of territoriality, “feeling of border”, specificity of Central European multicultural society, and processes of culture interaction. Central Europe is the space of different and special kind of tolerance. The case of Central European tolerance is a key to understanding spiritual and artistic life in the 20th century. When we try to find more special character of Central European spiritual life and narration, the feelings of nostalgia and innumerable flashbacks in time are more typical. The author offers to look at the Central European literary nostalgia as a possibility to situate Central European culture and spirituality geographically and territorially.


Vidurio Europa: teritorialumas ir dvasiniai įvaizdžiai


Santrauka. Šiame straipsnyje tyrinėjamos literatūrinės Vidurio Europos ir jos įvaizdžio reprezentacijos Milano Kundera'os, Ingeborgos Bachmann ir kitų darbuose. Šis straipsnis taip pat skirtas teritorialumo, „ribos jausmo“, Vidurio Europos daugiakultūrės visuomenės specifiškumo ir kultūrinės sąveikos procesų problemoms. Vidurio Europa – tai kitoniškos ir ypatingos tolerancijos rūšies erdvė. Vidurio Europos tolerancijos atvejis yra raktas suprasti dvasinį ir meninį XX a. gyvenimą. Nors bandome rasti ypatingesnį Vidurio Europos dvasinio gyvenimo ir naracijos pobūdį, kur kas būdingesni yra nostalgijos jausmai ir nesuskaičiuojami epizodai. Siūloma pažvelgti į Vidurio Europos literatūrinę nostalgiją kaip į Vidurio Europos kultūros ir dvasingumo galimybę geografine ir teritorine prasmėmis.


Reikšminiai žodžiai: paribysVidurio Europadaugiakultūrė visuomenėteritorialumastolerancija.


First Published online: 19 Dec 2012

Keyword : borderland, Central Europe, multicultural society, nostalgia, territoriality, tolerance

How to Cite
Nikiforova, B. (2012). Central Europe: territoriality and spiritual images. Creativity Studies, 5(2), 103-114. https://doi.org/10.3846/20297475.2012.717236
Published in Issue
Dec 19, 2012
Abstract Views
353
PDF Downloads
243
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.