Share:


The photos by “the mole”, or in search of the way to the other

    Saulius Keturakis Affiliation

Abstract

The title of the paper is not associated with the exotic show of a circus with the trained, capable of making the photos mole, but with the movie by Dalia Survilaitė The Mole, which is narrating the story of the poet, musician and blind from the birth photographer Remigijus Audiejaitis, who was tragically killed in the fire. The paper discusses the seemingly oxymoronic phenomena – the intention of the blind to express his experience by media, which he could experience himself only by using the ekphrasis device – by retelling the visual by words – or by using more complicated techniques of figurative meaning, when through photography the experience of smell or touch is expressed. In the paper the paradoxical figure of the blind photographer is interpreted by using the idea of William J. Thomas Mitchell about qualifying the relationships between the word and the image not only as impossible (in the meaning of Gotthold Ephraim Lessing's Laokoon, oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie), but as the act of communication and range of the experience of the Other. The concepts of intertextuality and intermediality and the criticism related with the concepts helps to explore the theoretical basis of understanding the phenomenon.


Fotografuojantis „Kurmis“, arba kelio link kito paieškose


Santrauka. Straipsnio pavadinimas susijęs su Dalios Survilaitės filmu Kurmis, kuriame pasakojama tragiškai žuvusio fotografo Remigijaus Audiejaičio, aklo nuo gimimo ir, anot jo paties, niekada neturėjusio jokio supratimo apie erdvę ir spalvą, istorija. Straipsnyje analizuojama ši oksimoroniška situacija, kai fotografijos – vizualios medijos – patirtis pačiam menininkui yra prieinama tik naudojantis ekfrastinėmis technikomis. Paradoksali aklojo fotografo figūra aptariama trijuose teoriniuose kontekstuose, siekiant išsiaiškinti jos galimybes nebūti paliktai tik kaip keistenybei, o būti paaiškintai remiantis teorinėmis įžvalgomis, susijusiomis su žodžio ir vaizdo sąveikos (Gottholdas Ephraimas Lessingas) analize, intertekstualumo bei intermedialumo tyrinėjimais (Michailas Bachtinas, Julia Kristeva, Rolandas Barthesas) ir Williamo J. Thomaso Mitchello ekfrazės kaip komunikacijos su kitu idėjomis. Straipsnyje aptariant išskirtinį Audiejaičio atvejį parodytas komunikacijos aspekto stiprėjimas žodžio ir vaizdo sąveikos teorijose, taip pat intertekstualumo bei intermedialumo tyrinėjimuose. Remiantis Mitchellu, daroma išvada, kad aklumas nėra atimantis galimybę komunikuoti su vizualiuoju kitu, nes ekfrazėje dalyvaujančios kalbos kontūras, jos juslėmis patiriamas medžiagiškumas gali būti suvokiamas kaip vizualumo pavidalas, per kurį vyksta komunikacija.


Reikšminiai žodžiai: ekfrazėintermedialumasintertekstualumasmedijosgrynosios ir negrynosios medijos.

Keyword : ekphrasis, intermediality, intertextuality, media, pure and mixed media

How to Cite
Keturakis, S. (2012). The photos by “the mole”, or in search of the way to the other. Creativity Studies, 5(1), 22-31. https://doi.org/10.3846/20297475.2011.645890
Published in Issue
Jun 28, 2012
Abstract Views
396
PDF Downloads
320
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.