Share:


Reflections on the current: ambiguity in contemporary culture and society / Dabarties refleksijos: nevienareikšmiškumas šiuolaikinėje kultūroje ir visuomenėje

    Metin Colak Affiliation

Abstract

This paper examines one of the most influential theories of the 20th century, postmodernism, in the present time. Within this framework, this paper concentrates on the main elements of postmodernism in a critical-historical perspective and the recently developed theories which claim to offer an up-to date theoretical framework for the current ambiguous period. This article also investigates the question of whether these recently developed theories provide a better understanding of the present than classical postmodernism. After analyzing the recent theoretical views on the current, along with the classical postmodernism, in the conclusion the study will emphasis that these views (and classical theories of postmodernism), actually, reveal their lack of definition and explanation about the current.


Santrauka


Šiame straipsnyje esamuoju laiku nagrinėjama viena įtakingiausių XX amžiaus teorijų – postmodernizmas. Atliekant šiuos tyrinėjimus iš kritinės ir istorinės perspektyvos susitelkiama į pagrindinius postmodernizmo elementus ir pastaruoju metu plėtojamas teorijas, reikalaujančias nūdieniam nevienareikšmiškam laikotarpiui suteikti naujausią teorinį pagrindą. Straipsnyje gvildenamas klausimas, ar šios pastaruoju metu plėtojamos teorijos leidžia geriau suprasti dabartinį, o ne klasikinį postmodernizmą. Išanalizavus naujausius teorinius požiūrius į dabartį kartu su klasikiniu postmodernizmu, išvadose pabrėžiama, kad šie požiūriai (ir klasikinės postmodernizmo teorijos) iš tikrųjų dabartį aiškina nepakankamai apibrėžtai ir tiksliai.


Reikšminiai žodžiai: nevienareikšmiškumas, kultūra, modernizmas, postmodernizmas, visuomenė, teorija

Keyword : ambiguity, culture, modernism, postmodernism, society, theory

How to Cite
Colak, M. (2013). Reflections on the current: ambiguity in contemporary culture and society / Dabarties refleksijos: nevienareikšmiškumas šiuolaikinėje kultūroje ir visuomenėje. Creativity Studies, 6(2), 105-120. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.807308
Published in Issue
Jul 8, 2013
Abstract Views
340
PDF Downloads
120
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.