Share:


Concerning a flowery tablecloth and the computer-aided analysis of a 19th-century photographic image

    Vilma Žaltauskaitė Affiliation
    ; Rytė Žiūrienė Affiliation

Abstract

The paper introduces some peculiarities of the analysis of the photographic image which emerged in the process of the investigation and preparation for publication of the album of prelate Povilas Januševičius’ the end of 19th – beginning of 20th century. Miscellaneous analysis of photograph image is presented. It also introduces how problems of photograph dating could be solved by combining in sights of investigator as well as application of information technology. Among other things a technological study is being presented in which similarity of flowered tablecloth was analysed in different photographs. Up-to-date programs for processing and analyzing images open up completely new possibilities leading to automatic recognition and identification of objects, symbols and faces.


Apie gėlėtą staltiesę ir XIX amžiaus fotografijos kompiuterinę vaizdo analizę


Santrauka. Straipsnyje supažindinama su kai kuriomis senosios fotografijos datavimo problemomis, kurios iškilo rengiant publikavimui ir analizuojant bei komentuojant prelato Povilo Januševičiaus XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios fotografijų albumą. Pateikiama fotografijų vaizdo, fotografijų fotokortelių analizė. Supažindinama, kaip būtų galima spręsti fotografijų datavimo problemas, derinant tyrėjo įžvalgas ir pasitelkiant informacines technologijas. Taip pat pateikiamas technologinio pobūdžio tyrimas, kurio metu buvo tikrinamas gėlėtos staltiesės panašumas skirtingose nuotraukose. Šiuolaikinės vaizdo apdorojimo ir analizės programos suteikia kokybiškai naujas galimybes, kada tampa įmanomas automatizuotas objektų, simbolių ar veidų atpažinimas ir identifikavimas.


Reikšminiai žodžiai: kompiuterinė vaizdo analizė, datavimas, XIX amžiaus fotografija, vaizdų apdorojimas, objekto identifikacija.


First Published Online: 28 Jun 2013

Keyword : computer-aided image analysis, dating, image processing, photography of 19th century, object identification

How to Cite
Žaltauskaitė, V., & Žiūrienė, R. (2013). Concerning a flowery tablecloth and the computer-aided analysis of a 19th-century photographic image. Creativity Studies, 6(1), 64-84. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.808450
Published in Issue
Jun 28, 2013
Abstract Views
378
PDF Downloads
238
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.