Share:


Authentic compassion? O. Toscani's outrageous campaigns: an ethic-esthetical inquiry from a theologian's perspective / Autentiškas gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani kampanijos: etinis-estetinis tyrinėjimas iš teologo perspektyvos

    Julia Enxing Affiliation

Abstract

This article presents an ethical-esthetical examination of Oliviero Toscani's shocking photographs. Thereby it shortly introduces Toscani's life and work and proceeds with a description and analysis of three of his major works: the photographs of the anorexic model Isabelle Caro; the advertisement photographs for the jesus-jeans as well as the UNHATE campaign – one of his photo series for United Colors of Benetton. The article aims to point out the ethical implications of his works, especially from a theologian's perspective. It picks up relevant ethical theories and methods of evaluation, such as the principle of double action (Peter Knauer).


Santrauka


Šiame straipsnyje pateikiamas šokiruojančių Oliviero Toscani fotografijų etinis-estetinis tyrinėjimas. Čia skaitytojas trumpai supažindinamas su Toscani gyvenimu ir darbais, pradedant nuo trijų svarbiausiųjų aprašymo ir analizės: anoreksija sergančio modelio Isabelle's Caro fotografijų, džinsų reklaminių fotografijų su Jėzaus atvaizdais, taip pat UNHATE kampanijos – vienos jo fotografijų serijos, skirtos United Colors of Benetton. Taip iš teologo perspektyvos šiame straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į numanomas jo darbų etines reikšmes. Tam pasitelkiamos tam tikros etikos teorijos ir vertinimo metodai, tokie kaip dvigubos pasekmės principas (Peteris Knaueris).


Reikšminiai žodžiai: etinis paribys, žmogaus orumas, Knaueris, dvigubos pasekmės principas, Toscani

Keyword : ethical borderland, human dignity, Knauer, principle of double action, Toscani

How to Cite
Enxing, J. (2013). Authentic compassion? O. Toscani’s outrageous campaigns: an ethic-esthetical inquiry from a theologian’s perspective / Autentiškas gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani kampanijos: etinis-estetinis tyrinėjimas iš teologo perspektyvos. Creativity Studies, 6(1), 46-63. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.767219
Published in Issue
Jun 28, 2013
Abstract Views
315
PDF Downloads
502