Share:


Architecture: the design of an experience

    Luis Alfonso de la Fuente Suárez Affiliation

Abstract

In a multidisciplinary way, this research takes the topic of our experience of buildings considering what all human beings have in common: the sensorial organs, the body, and a brain predisposed for responding to buildings in a relatively similar way. We will treat the different processes that arise in us in our encounter with a work of architecture. This article is divided into the discrete but interacting steps that characterize all human cognition: from the early processes of the acquisition of information from the environment, to the most complicated thoughts and feelings about architecture. From the points of view of physiology, perception psychology and semiotics, we look for the way the human constitution molds our experience of things. The intention is to use that knowledge creatively in architecture: to design according to the way we experience buildings.


Architektūra: patirties projektavimas


Santrauka. Šio tyrimo tikslas – iš daugiadalykės perspektyvos pažvelgti į statinių patirtį, aptariant, ką bendra turi visos žmogiškosios būtybės: jutimo organus, kūną ir smegenis, kurių funkcija yra sąlygiškai panašiai reaguoti į statinius. Nagrinėsime architektūros darbuose iškylančius skirtingus procesus. Šis straipsnis padalytas į tarpusavyje sąveikaujančias dalis, apibūdinančias visą žmogiškąjį pažinimą: nuo ankstyvųjų informacijos įgijimo iš aplinkos procesų iki pačių sudėtingiausių su architektūra susijusių minčių ir jausmų. Žvelgdami iš fiziologijos, suvokimo psichologijos ir semiotikos perspektyvų, bandysime nustatyti, kaip žmogaus konstitucija lemia mūsų su daiktais susijusį patyrimą. Sieksime įrodyti, kad architektūroje žinojimas yra kūrybingas procesas: projektavimas priklauso nuo mūsų požiūrio į statinius.


Reikšminiai žodžiai: architektūrapažinimassąveikareikšmėsuvokimas.


First Published Online: 28 Jun 2013

Keyword : architecture, cognition, interaction, meaning, perception

How to Cite
de la Fuente Suárez, L. A. (2013). Architecture: the design of an experience. Creativity Studies, 6(1), 1-20. https://doi.org/10.3846/20297475.2012.691908
Published in Issue
Jun 28, 2013
Abstract Views
511
PDF Downloads
479
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.