Share:


New media in the education of the Net Generation

    Darius Klibavičius Affiliation

Abstract

The article focuses on the role of New Media in the education of the Net Generation. The Net Generation student is a new type learner who has an alternative approach to the process of learning. This Generation requires applying new paradigms for teaching and learning beyond the traditional classroom. Therefore, the paper analyzes such students’ needs, their learning characteristics and the objectives of the 21st century education as well as a variety of learning environments. The usage of New Media and digital technologies significantly alters teaching programs (curriculum) and the selection of teaching methods. The fundamental goal for the educators is to discover and apply such learning forms and tools that effectively convey teaching content, help to achieve new learning objectives and encourage students to collaborate actively.


Naujosios medijos ugdant tinklo kartą


Santrauka. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas naujųjų medijų vaidmeniui ugdant tinklo kartą. Tinklo kartos studentas yra naujo tipo besimokantysis, kuris turi alternatyvų požiūrį į mokymosi procesą. Ši karta reikalauja taikyti naujas mokymo (-si) paradigmas anapus tradicinės klasės, todėl tekste analizuojami šių studentų poreikiai, jų mokymosi ypatybės, nagrinėjami XXI a. ugdymo tikslai ir mokymosi aplinkų įvairovė. Naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų naudojimas reikšmingai pakeičia mokymo programas (curriculum) ir mokymo metodų pasirinkimą. Esminis pedagogų tikslas – atrasti ir taikyti tokias mokymosi formas bei priemones, kurios veiksmingai perteiktų mokymo turinį, padėtų pasiekti naujus mokymosi tikslus ir skatintų studentus aktyviai bendradarbiauti.


Reikšminiai žodžiai: naujosios medijostinklo kartaskaitmeninis amžiusinternetasmedijomis paremtas ugdymasalternatyvūs tekstai.

Keyword : New Media, Net Generation, Digital Age, Internet, media-based education, alternative texts

How to Cite
Klibavičius, D. (2014). New media in the education of the Net Generation . Creativity Studies, 7(2), 82-97. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.952359
Published in Issue
Dec 22, 2014
Abstract Views
493
PDF Downloads
389
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.