Share:


Shocking contents in social and commercial advertising

    Pavel Skorupa Affiliation

Abstract

The current paper presents an analysis of the concept of advertising and its functions in the present-day world. Three prime advertising functions have been singled out: the informative or communicative, economic and social. In addition, the impact of advertising on the consumer is discussed based on seven main appeals (fear, humour, sex, music, rationality, emotions, scarcity) used by advertisers when targeting feelings and emotions of an audience. Moreover, the paper presents and defines the concept of shocking advertising as well as analyses the aims of its use. One of the main purposes of shocking advertising is to draw the attention of the target audience to the advertising message. It is rather frequent that shocking content – disgusting images, sexual reference, profanity/ obscenity, vulgarity, impropriety, moral offensiveness and religious taboos – is presented and described.


Šokiruojantys turiniai socialinėje ir komercinėje reklamoje


Santrauka. Straipsnyje analizuojama reklamos sąvoka ir nagrinėjamos funkcijos, kurias reklama atlieka šiuolaikiniame pasaulyje. Išskiriamos trys pagrindinės reklamos funkcijos – informacinė, arba komunikacinė, ir ekonominė bei socialinė. Taip pat aptariamas reklamos poveikis vartotojui, aprašomos septynios reklamos apeliacijos (baimė, humoras, seksas, muzika, racionalumas, emocijos ir stygius), kurias naudoja reklamos kūrėjai, taikydamiesi į tikslinės reklamos auditorijos jausmus ir emocijas. Be to, šiame darbe didelis dėmesys skiriamas šokiruojančiai reklamai ir jos sąvokos apibrėžimui, analizuojamos šokiruojančios reklamos naudojimo priežastys, kurių viena pagrindinių yra tikslinės auditorijos dėmesio patraukimas į reklaminį pranešimą. Nagrinėjami ir aprašomi dažniausiai komercinėje ir socialinėje reklamoje naudojami šoką sukeliantys turiniai, tokie kaip bjaurūs vaizdai, seksualinės užuominos, nešvankybės, cinizmas, vulgarumas, nepadorumas, moralinių normų pažeidimai ir religiniai tabu.


Reikšminiai žodžiai: reklamos apeliacijosreklamos funkcijosreklamos pranešimaskomercinė reklamakomunikacijašokiruojantys turiniaišokiruojanti reklamasocialinė reklama.


First Published Online: 22 Dec 2014

Keyword : advertising appeals, advertising functions, advertising message, commercial advertising, communication, shock appeals, shocking advertising, social advertising

How to Cite
Skorupa, P. (2014). Shocking contents in social and commercial advertising. Creativity Studies, 7(2), 69-81. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.997317
Published in Issue
Dec 22, 2014
Abstract Views
1045
PDF Downloads
1061
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.