Share:


How to create a nation? Visualisations of community and national consciousness from the premodern times to the age of globalization

    Gábor Kovács Affiliation

Abstract

National consciousness, under modern circumstances, takes shape as a picture of a territorial unity, encircled by a contiguous red borderline on the political map, in social imaginary. The map delineating a portion of a geographical territory fenced off from other territories is a typical modern pictorial representation of national community. Modern nation, as it has been described by Benedict Anderson in his seminal book, is an imagined community. Visual imagination construing mental pictures of respective community, of course, was alive in archaic times but the pictorial representation of community was personified; it was embodied in rulers. The geographical image of a political unit was indistinct. What happens to the modern mental image of nation as a territorial unit in the age of globalization? It was a widely shared conviction, in the enthusiastic mood of the 1990s, according to which the image of Net was going to prevail the image of territory in national fancy. Having seen the events of the latest decade this optimism seems to be hasty; a hybrid mental image of nation has been emerging in national consciousness blending archaic, modern and postmodern elements.


Kaip sukurti tautą? bendruomenės vizualizacijos ir tautinė sąmonė nuo ikimoderniųjų laikų iki globalizacijos epochos


Santrauka. Moderniomis aplinkybėmis socialinėje vaizduotėje tautinė sąmonė susiformavo kaip teritorinės vienybės vaizdas, politiniame žemėlapyje supamas gretimų sienų. Žemėlapiui, atvaizduojančiam geografinės teritorijos dalį, atitvertą nuo kitų teritorijų, būdinga moderni tautinės bendruomenės reprezentacija. Moderni tauta, kaip savo produktyvioje knygoje aprašo Benedictas Andersonas, yra vaizdijama bendruomenė. Žinoma, vizuali vaizduotė, reikalavusi mentalinių atitinkamos bendruomenės vaizdų, gyvavo senovėje, tačiau vaizdinė bendruomenės reprezentacija buvo personifikuota; ją įkūnijo valdovai. Politinio vieneto geografijos atvaizdas buvo neaiškus. Kas globalizacijos epochoje nutinka moderniam mentaliniam tautos kaip teritorinio vieneto atvaizdui? Tai buvo plačiai paplitęs įsitikinimas. XX a. dešimtajame dešimtmetyje vyraujant entuziastingai nuotaikai, jos sąlygomis interneto tautinėje vaizduotėje tinklo atvaizdas grasino nurungti teritorijos atvaizdą. Regint pastarojo dešimtmečio įvykius, šiam optimizmui, rodos, nesama pagrindo. Mišrus mentalinis tautos atvaizdas iškilo tautinėje sąmonėje ir suliejo jo senųjų, moderniųjų ir postmoderniųjų laikų sudėtines dalis.


Reikšminiai žodžiai: globalizacijavaizdijama bendruomenėžemėlapistautatautinė sąmonė.


First Published Online: 02 Jul 2014

Keyword : globalization, imagined community, map, nation, national consciousness

How to Cite
Kovács, G. (2014). How to create a nation? Visualisations of community and national consciousness from the premodern times to the age of globalization. Creativity Studies, 7(1), 46-54. https://doi.org/10.3846/20297475.2014.927806
Published in Issue
Jul 2, 2014
Abstract Views
317
PDF Downloads
163
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.