Share:


Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs

    Jana Teplá Affiliation

Abstract

During the first direct Presidential election in the Czech Republic in 2013, Czech newspapers tended to support one of the final candidates. The main aim of this study is to interpret the strategies of photographic representations of the two final candidates in online medium Lidovky.cz, which had publicly declared to support the right-wing candidate, and to compare these strategies. The theoretical context of this research is built upon a visual studies approach to culture. It is mostly inspired by the issues of visual literacy, critical analysis of visual culture, image based research and by the concept of ideologies defined in terms of social knowledge, society and discourse. A semiotic analysis was used for uncovering the patterns of visual representation.


Vizualiojo politikos reprezentavimo ideologinis statusas: Čekijos naujienų nuotraukų, paskelbtų internete, analizė


Santrauka. Per 2013 m. pirmuosius tiesioginius Čekijos Respublikos prezidento rinkimus Čekijos laikraščiuose vyravo tendencija paremti vieną iš finalinių kandidatų. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – interpretuoti ir palyginti dviejų finalinių kandidatų reprezentacijų nuotraukose strategijas interneto medijoje Lidovky.cz, kuri viešai pareiškė palaikanti dešiniojo sparno kandidatą. Teorinis šio tyrimo kontekstas paremtas vizualumo studijų priartėjimu prie kultūros ir yra inspiruotas ginčijamų vizualiojo raštingumo klausimų, vizualiosios kultūros kritinės analizės, įvaizdžiu pagrįsto tyrimo ir ideologijų, apibrėžiamų socialinės žinijos, visuomenės ir diskurso terminais.


Reikšminiai žodžiai: kandidatai į Čekijos prezidentusideologijosinterneto medijosnuotraukossemiotinė analizėvizualioji komunikacija.


First Published Online: 02 Jul 2014

Keyword : Czech Presidential candidates, ideologies, online media, photographs, semiotic analysis, visual communication

How to Cite
Teplá, J. (2014). Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs. Creativity Studies, 7(1), 26-38. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.832708
Published in Issue
Jul 2, 2014
Abstract Views
317
PDF Downloads
185
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.