Share:


The question concerning media effects and origins

    Nerijus Čepulis Affiliation

Abstract

In this paper I seek to raise the question concerning media effects and origins. The medium can be conceived as the message and communicative environment. Furthermore, media are the extensions of man's consciousness and senses. By theses extensions subjectivity seeks for self-preservation, painless contact and socialization. One can understand the nature of connectivity not by exploring the content of a medium but the effects and development of communication. Media develops like a metaphor, that is to say every medium tends to transform into another medium and to translate knowledge from one kind to another. Furthermore, the content of any medium is another medium. The content of the writing is oral speech. The content of latter is nonverbal psychic processes with their basic drives such as libido, death drive and narcissism. These drives generate ambiguity in media development and effects.


Medijų poveikio ir ištakų klausimas


Santrauka. Šiame straipsnyje keliamas techninio medialumo ištakų ir poveikio žmogui bei kultūrai klausimas. Pradedama nuo Marshallo McLuhano kultūros tyrinėjimų. Jie parodė, kad pačią mediją, o ne jos turinį galima suvokti kaip pranešimą, tai yra kaip komunikacinę aplinką, per kurią ir kurioje lavinama žmogaus sąmonė ir juslės. Lavinimas visada veikia ne tik kaip kontakto sąlyga, bet ir kaip narcisistinis atsiribojimas. Linijinio rašto ir mechanines technologijas keičiant koncentriškai veikiančioms elektrinėms medijoms, tapo akivaizdu, kad komunikacijos pobūdį labiau atskleidžia ne turinių analizė, bet poveikio mastas ir medialumo raida. Ji rodo, kad medijos turinys yra kita medija, sudariusi sąlygas tai medijai vystytis. Ypatingą vietą kultūros istorijoje užima kalbos medija, kuri, transformuodamasi į raštą, liko jo turiniu. Kalbos medijos turinys yra sąmonės procesai, kurių ištakose galima aptikti giluminių psichikos paskatų, tokių kaip libido, destruktyvumo ir nejautros siekio, ambivalentiškumą, kuris savo ruožtu lydi visą medijų raidą. Panašus ambivalentiškumas atsiranda dėl medijų poveikio.


Reikšminiai žodžiai: Sigmundas Freudas, komunikacija, Marshallas McLuhanas, medija, mirties potraukis.


First published online: 02 Jan 2015

Keyword : communication, death drive, Sigmund Freud, Marshall McLuhan, media

How to Cite
Čepulis, N. (2015). The question concerning media effects and origins . Creativity Studies, 8(1), 42-57. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.1002549
Published in Issue
Apr 30, 2015
Abstract Views
445
PDF Downloads
371
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.