Share:


Tourism at the museum and the life-world

    John W. Murphy Affiliation
    ; Christian A. Schlaerth Affiliation

Abstract

Museums are designed to foster tourism and thus minimize controversies. Political maneuvers are a part of this process. The type of politics that is ex- ercised, however, is often quite subtle; control is imposed through minimally invasive practices. Museums, after all, are expected to be neutral sites of dis- cussion and information dissemination. But in the end, museums remove know- ledge from the life-world and create a sterile image of culture. To reverse this trend, and enable museums to be culturally relevant, the creative influence of the life-world must be restored.


Muziejų turizmas ir gyvenamasis pasaulis


Santrauka. Muziejų paskirtis yra skatinti turizmą ir taip mažinti kontroversijas. Politinių manevrų arena yra šio proceso dalis. Naudojamos politikos tipai dažniausiai yra ganėtinai subtilūs, o kontrolė taikoma naudojant mažiausiai invazines prak- tikas. Galų gale tikima, kad muziejai yra tokia vieta, kurioje vystoma neutrali diskusija ir informacijos sklaida. Tačiau galiausiai muziejai pašalina žinias iš gyvenamojo pasaulio ir sukuria sterilios kultūros įvaizdį. Norint pakeisti šią tendenciją ir suteikti muziejams kultūrinio svorio, būtina atkurti kūrybinę gyvenamojo pasaulio įtaką.


Reikšminiai žodžiai: susvetimėjimas, kultūros materializavimas, gyvenamasis pasaulis, kultūros politika, simbolinis smurtas.

Keyword : alienation, cultural politics, cultural reification, life-world, symbolic violence

How to Cite
Murphy, J. W., & Schlaerth, C. A. (2015). Tourism at the museum and the life-world. Creativity Studies, 8(2), 115-123. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1033484
Published in Issue
Oct 19, 2015
Abstract Views
457
PDF Downloads
339
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.