Share:


Augmented reality as means of travel – when picture changes the place

    Elena Sakalauskaitė Affiliation

Abstract

Article deals with the topic of travel in new and unexpected way. It analyses new technology, used in creating art or other products, that is called augmented reality and its usage on spatial objects. Author tries to find out how the operating with space in order to produce the experience of travel acts. This task is carried out by analyzing few video examples that are created on Vilnius Cathedral or we might even call it a tradition – each year the projection is being screened on Vilnius Cathedral building that always collects masses of the viewers who are watching it. Even if all projections differ at some point one from another, yet each of them have in common time (in December, before and after Christmas, topic (Christmas) and place (Vilnius Cathedral). So article analyses what this projection does with the building and how its being percept by viewers, by audience.


Augmentuotoji erdvė kaip kelionės priemonė, kai vaizdas keičia vietą


Santrauka. Straipsnyje kalbama apie kelionių fenomeną iš naujo rakurso, pasitelkiant naują technologiją, kuri naudojama greta kitų tikslų ir menui kurti bei vadinasi augmentuotoji erdvė, aptariant jos panaudojimą erdviniams objektams. Gilinamasi į tai, kaip šie kūriniai paveikia erdvę, kurdami kelionės pojūtį. Užduotis vykdoma pasitelkiant kelis pavyzdžius, kurie buvo sukurti ant Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos sienos, ir šiuos projektus jau galime įvardyti kaip tradiciją, kadangi kiekvienais metais projekcija surenka didelį žiūrovų būrį. Nors kiekvienais metais projekcijos šiek tiek skiriasi viena nuo kitos, vis dėlto jas jungia atsikartojantis laikas (tarp šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų), tema (šv. Kalėdos) ir vieta (Vilniaus katedros dalis).


Reikšminiai žodžiai: augmentuotoji erdvė, šiuolaikinis menas, ritualas, komunikacija, kelionė.

Keyword : augmented reality, communication, contemporary art, ritual, travel

How to Cite
Sakalauskaitė, E. (2015). Augmented reality as means of travel – when picture changes the place. Creativity Studies, 8(2), 95-102. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1052107
Published in Issue
Oct 19, 2015
Abstract Views
354
PDF Downloads
260
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.