Share:


The role of new media in shaping a creative environment for regional development

    Małgorzata Suchacka   Affiliation
    ; Piotr Zawojski   Affiliation

Abstract

Progressive technologization of society has an impact on an innovative approach to art and culture. New media play an important role in this context by shaping the environments of creative people who refer to regional resources in their work. The main purpose of the paper is to analyse selected theoretical concepts covering the issues of the use of new media art in the context of a symbiotic relationship with the creative environment of the region. The authors use the method of literature analysis and an interdisciplinary synthesis of the achievements of social sciences and humanities. The theoretical assumptions presented before are illustrated by the reference to a part of wider authors’ sociological research – expert debates in the environment of regional creators of new media art. The conclusions indicate potential development trends and especially promising directions for further activities in the field of using new media in shaping the creative environment.

Keyword : creative class, creative milieu, creativity, new media, new media arts, region, technology

How to Cite
Suchacka, M., & Zawojski, P. (2022). The role of new media in shaping a creative environment for regional development. Creativity Studies, 15(2), 511–525. https://doi.org/10.3846/cs.2022.14783
Published in Issue
Jun 17, 2022
Abstract Views
220
PDF Downloads
129
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Apprich, C., Berry Slater, J., Iles, A., & Lerone Schultz, O. (Eds.). (2013). Post-media lab books. Provocative Alloys: A post-media anthology. C. Apprich, J. Berry Slater, A. Iles, & O. Lerone Schultz (Series Eds.). Post-Media Lab & Mute Books.

Barevičiūtė, J. (2010). The locality of the “Global Village” in the aspect of communication: Pro et contra M. McLuhan. Limes, 3(2), 184–194. https://doi.org/10.3846/limes.2010.18

Bell, D. (2020). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Aletheia.

Bierwiaczonek, K., Gawron, G., Pyka, R., & Suchacka, M. (2020). Innovation places: Theoretical and methodological remarks for analysing metropolitan creativity and innovations. Creativity Studies, 13(2), 532–551. https://doi.org/10.3846/cs.2020.11992

Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Celiński, P. (2013). Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. Wydawnictwo UMCS.

Florida, R. (2004). Cities and the creative class. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203997673

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Narodowe Centrum Kultury.

Kember, S., & Zylinska, J. (2012). Life after new media: Mediation as a vital process. Massachusetts Institute of Technology Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/8796.001.0001

Klibavičius, D. (2014). New media in the education of the net generation. Creativity Studies, 7(2), 82–97. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.952359

Landry, Ch. (2008). The creative city: A Toolkit for urban innovators. Earthscan.

Levinson, P. (2013). New new media. Penguin Academics.

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). New media: A critical introduction. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203884829

Manovich, L. (2013). International texts in critical media aesthetics. Software takes command: extending the language of new media (Vol. 5). F. J. Ricardo (Founding Ed.). Bloomsbury.

Manovich, L. (2002). Leonardo. The language of new media. R. F. Malina (Series Ed.). Massachusetts Institute of Technology Press.

Marszał, T. (2012). Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju. In Z. Makieła & A. Szromnik (Red.) Miasto innowacyjne: wiedza, przedsiębiorczość, marketing (pp. 7–18). Studia KPZK PAN.

McLuhan, M. (1994). Understanding media: The extensions of man. Massachusetts Institute of Technology Press.

Mulder, A. (2004). Understanding media theory: Language, image, sound, behavior. NAi Publishers/V2-Organization.

Porczak, A. (Ed.). (2009). Interactive media arts. Academy of Fine Arts Press.

Postman, N. (1993). Technopoly: The surrender of culture to technology. Vintage Books.

Pyka, R. (2010). Teoria działania i samotworzenia się społeczeństwa jako nowatorski wkład Alaina Touraine’a do współczesnej socjologii francuskiej i światowej. In A. Touraine, Samotworzenie się społeczeństwa (ix–xxviii). Wydawnictwo NOMOS.

Pyka, R., & Wódz, J. (2011). Socjolog jako zaangażowany uczestnik debaty publicznej. Dialektyka roli współczesnego socjologa w ujęciu Michela Wieviorki. In M. Wieviorka, Dziewięć wykładów z socjologii (ix–xxviii). Wydawnictwo NOMOS.

Quaranta, D. (2013). Beyond new media art. LINK Editions.

Suchacka, M. (2009). Syndrom śląskiej kotwicy – wokół dylematów tworzenia klimatu innowacyjnego. Studia socjologiczne, 195(4), 273–294.

Suchacka, M. (2014). Transformacja regionu przemysłowegow kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Toffler, A. (1986). Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Touraine, A. (1973). Production de la société. Éditions du Seuil.

Tribe, M., & Jana, R. (2006). New media art. Taschen.

Wands, B. (2007). Art of the digital age. Thames and Hudson.

Wieviorka, M. (2008). Neuf leçons de sociologie. Éditions Robert Laffont.

Zawojski, P. (2016a). Post-media technoculture – the time of hybrids and hybridisation. Cyber Empathy – Visual Communication Studies, 1(12). https://www.academia.edu/36117598/Piotr_Zawojski_Post-Media_Technoculture_the_Time_of_Hybrids_and_Hybridisation

Zawojski, P. (2016b). Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zielinski, S. (2013). [… After the Media] News from the slow-fading twentieth century. Univocal Publishing.

Zielinski, S. (2006). Electronic culture: History, theory, and practice. Deep time of the media: Toward an archaeology of hearing and seeing by technical means. Massachusetts Institute of Technology Press.