Share:


The way of enforcing the cultural rights of prisoners in the Polish and Hungarian prisons: the aspects of creativity

    Márta Miklósi   Affiliation
    ; Daria Becker-Pestka   Affiliation
    ; Attila Károly Molnár   Affiliation

Abstract

Education in Polish and Hungarian penitentiaries aims at the successful social reintegration of prisoners. Penitentiary institutions support prisoners by education of primary, secondary, and vocational training. Forms of learning within prisons prepare prisoners for release and integration into the labour market. This study aims to review the most important concepts and possible interpretations of criminal pedagogy and the cultural life of prisons. We present the main cultural rights of prisoners (learning opportunities, community cultural opportunities) and their impact on prisoners, as well as highlighting the aspects that make prison a total institution. We present the goals of cultural life in prison and the current training process covering key areas. We state that cultural activities in prison are essential parts of reintegration, bringing prisoners closer to the cultural nature of the outside world. With this article, comparatively on the two countries, we would like to draw attention to the diversity and feasibility of cultural transmission for prisoners.

Keyword : cultural events in prisons, cultural rights of prisoners, education, Hungarian prisons, Polish prisons, reintegration

How to Cite
Miklósi, M., Becker-Pestka, D., & Molnár, A. K. (2023). The way of enforcing the cultural rights of prisoners in the Polish and Hungarian prisons: the aspects of creativity. Creativity Studies, 16(1), 328–342. https://doi.org/10.3846/cs.2023.14716
Published in Issue
May 19, 2023
Abstract Views
102
PDF Downloads
32
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Aleku, M., Csordás, S., & Pacsek, J. (2006). A fogvatartottak foglalkoztatásának és programlehetőségeinek jelenlegi helyzete. Börtönügyi Szemle, 25(1), 65–78.

Bízik, L. (2002). A börtön a templomunk. Lelkipásztor, 77(3), 97–99.

Blasio, di B., & Ujkéry, Zs. (2011). Az oktatás börtönkörnyezeti kihívásai. Hungarian Educational Research Journal, 1(1), 11–20. https://doi.org/10.5911/HERJ2011.01.02

CAK. (2015). “Nie tracąc czasu, odbywając karę pozbawienia wolności” – nowa. https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/nie-tracac-czasu-odbywajac-kare-pozbawienia-wolnosci-nowa-wystawa-w-krosnienskim-zamku/

Chojecka, J. K., & Stachowiak, D. (2009). Klub Filmowy. In M. Marczak (Red.). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce (pp. 266–270). Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Council of Europe. (1998). Penological Information Bulletin. No. 21. https://rm.coe.int/090000168099763e

Council of Europe, Committee of Ministers. (2006). Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules. https://www.refworld.org/docid/43f3134810.html

Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The psychology of optimal experience. Harper Perennial/Modern Classics.

European Commission. (2015). Council of Europe Recommendation No. R(89)12 of the Committee of Ministers to Member States on Education in Prison. https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/council-europe-recommendation-no-r8912-committee-ministers-member-states

Hajduk, J. (2016). Sztuka zza krat. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach. https://mgbpkorsze.pl/sztuka-zza-krat

Imolin.org. (1997). Act of 6 June, 1997: The Penal Code. https://www.imolin.org/doc/amlid/Poland_Penal_Code1.pdf

Jabłońska, K. (2019). I ogólnopolski turniej szachowy dla osób pozbawionych wolności. Służba Więzienna. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-zabrze-i-ogolnopolski-turniej-szachowy-dla-osob-pozbawionych-wolnosci

Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji. Impuls.

Jaworska, A. (2009). Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jaworska, A. (2017). Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych. Impuls.

Juhász, Zs. (2017). A fogvatartottak családdal, külvilággal való kapcsolattartása. In M. Görög & A. Hegedűs (Eds.), Pólay Elemér Alapítvány könyvtára. Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. Évfordulójára (Vol. 68, pp. 221–234). Iurisperitus Kiadó.

Juhász, Zs. (2006). A megújult Európai Börtönszabályok ismertetése. Acta Universitatis Szegediensis, 68(12). http://acta.bibl.u-szeged.hu/7298/1/juridpol_068_fasc_012_001-028.pdf

Lőrincz, J., & Nagy, F. (1997). Börtönügy Magyarországon. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Kapa-Czenczer, O. (2008). Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt [Doctoral/PhD Thesis. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary]. Budapest, Hungary. http://corvina.kre.hu:8080/phd/Dr.KapaCzenczerOrsolya_PhD_dolgozat.pdf

Konopczyński, M. (2007). Metody twórczej resocjalizacji. Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Konopczyński, M. (2008). Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości. In B. Urban & J. M. Stanik (Eds.). Resocjalizacja: Teoria i praktyka pedagogiczna (Vol. I, pp. 278–311). Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kőszegi, Sz. (2010). A fogvatartottak oktatása és képzése. Börtönügyi Szemle, 29(3), 55–62.

Molnár, A. K. (2017). Kilépés a börtönből – andragógiával a reintegrációért. Magyar Rendészet, 1, 117–129.

Molnár, A. K. (2015). Résztvevő-központú eszközökkel a fogvatartottak reintegrációjáért. Felnőttképzési Szemle, 9(1), 70–80.

Módos, T. (1998). Büntetés-végrehajtási nevelés. Rejtjel Kiadó.

Nagy, I. (2012). Művészetterápia a börtönökben Egy európai uniós pályázat szakmai tapasztalati a Szegeden. Börtönügyi Szemle, 31(3), 75–89.

Pręciuk, D. (2020). Włodawa: VIII Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon /wideo/. https://wlodawa.net/tag/sztuka-to-moje-drugie-zycie/

Prętka, M. (2020). Wronki. Muzyka w zakładzie karnym. “Poziom Zero” łączy brzmienia i… pokolenia! [FILM]. Szamotuly naszemiasto. https://szamotuly.naszemiasto.pl/wronki-muzyka-w-zakladzie-karnym-poziom-zero-laczy/ar/c1-8016547

Ruzsonyi, P. (2006). A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi integrálódás érdekében. Börtönügyi Szemle, 25(2), 21–33.

Silva, J., & Miele, Ph. (2018). Agykontroll Silva módszerével. Magánkiadás.

Teleki, B. (2010). A szabadultak szociálpedagógiai ellátása. Börtönügyi Szemle, 29(3), 31–36.

The Prison and Probation Administration. (2016). Execution of Sentences Act No. 15/2016 No. 15 of 23 March 2016. https://www.fangelsi.is/media/skjol/Execution-of-Sentences-Act-No-15--23-March-2016.pdf

United Nations. (1996–2021). 9. Committee of Ministers Recommendation No. R (87) 3 to Member States on the European Prison Rules (1987). https://rm.coe.int/16804f856c

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf

Vókó, G. (2010, 28–29 October). A kulturális életre vonatkozó jogi szabályozás és érvényesülésének elősegítése ügyészi eszközökkel a hazai börtönökben. In L. Korinek & L. Kőhalmi (Eds.), A börtön kultúrája – kultúra a börtönben (pp. 157–166). Nemzetközi tudományos konferencia. Pécsi Tudományegyetem Állam.

Vókó, G. (2013). Magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus Kiadó.

Wolters Kluwer. (2017). 8/2017. (VI. 13.) IM rendelet a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700008.IM&txtreferer=A1300240.TV

Wolters Kluwer. (2014). 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400016.im

Wolters Kluwer. (2013). 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300240.tv