Share:


Creativity for multiculturalism: the artistic and educational action for developing borderland identity

Abstract

The purpose of this text is to showcase creativity in action, creativity that has been directed to fostering mutual understanding and cooperation in a culturally diverse environment – in a region that has seen ethnic conflict. The text is devoted to the analysis of the work of two interrelated organisations – the Borderland Foundation, Poland and the Center for Borderland Arts, Cultures and Nations, Poland – which for decades have been working innovatively on a complex history, together with the local community. This is a history that includes nationally and religiously diverse groups. Experiences with the local community have provided the inspiration for the Borderland Foundation and the Centre for Borderland Arts, Cultures and Nations for further creative work in art, education and history focussed on the phenomenon of borderland identity. The text is based on an analysis of both institutions’ websites, as well as interviews with their team members and project participants.

Keyword : borderland, borderland identity, creative action, creativity, Polish-Lithuanian borderland

How to Cite
Bieńkowska, M. (2021). Creativity for multiculturalism: the artistic and educational action for developing borderland identity. Creativity Studies, 14(2), 506-520. https://doi.org/10.3846/cs.2021.13898
Published in Issue
Nov 16, 2021
Abstract Views
290
PDF Downloads
223
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Babiński, G. (2001). Pogranicza stare i nowe. Ciągłość i zmiana procesów społecznych. In K. Krzysztofek & A. Sadowski (Red.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty (pp. 69–82). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Bieńkowska-Ptasznik, M. (2007). Polacy-Litwini-Białorusini. Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Buchowski, S. (2020). Powstanie Sejneńskie. http://www.muzeum.sejny.pl/s/powstanie-sejnenskie

Burns, T. R., Machado, N., & Corte, U. (2015). The sociology of creativity. Part I: Theory. The social mechanisms of innovation and creative developments in selectivity environments. Human Systems Management, 34, 179–199. https://doi.org/10.3233/HSM-150839

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Trans Humana.

Czyżewski, K. (2003). Fundacja pogranicza: misja, historia. Materiały promocyjne fundacji pogranicza. Archiwum fundacji pogranicza.

Czyżewski, K. (2008). Linia powrotu. Seria: Meridian. T. 50. Wydawnictwo Pogranicze.

Czyżewski, K. (2016). Ścieżki pogranicza. Wydawnictwo Pogranicze publicystyka literacka, eseje.

Czyżewski, K., Kulas, J., & Golubiewski, M. (Eds.). (2011). A handbook of dialogue: Trust and identity. Wydawnictwo Pogranicze.

Fatyga, B., & Hupa, A. (2009). Świadomość kulturalna jako świadomość kulturowa. Analiza dyskursów o „człowieku kulturalnym” i „kulturze”. In W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga, J. Nowiński, M. Pęczak, E. A. Sekuła, T. Szlendak, A. Hupa, & P. Majewski (Red.), Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce (pp. 15–20). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kronikisejnenskie.wordpress.com. (2020). Kroniki Sejneńskie. https://kronikisejnenskie.wordpress.com/

Leung, K., & Wang, J. (2015). Social processes and team creativity in multicultural teams: A socio-technical framework. Journal of Organizational Behavior, 36(7), 1008–1025. https://doi.org/10.1002/job.2021

Milbrandt, M., & Milbrandt, L. (2011). Creativity: What are we talking about? Art Education, 64(1), 8–13. https://doi.org/10.1080/00043125.2011.11519105

Namiotko, U. (2012). Edukacja międzykulturowa przez teatr – refleksje wokół Pracowni Kronik Sejneńskich i Teatru Sejneńskiego. Edukacja Międzykulturowa, 1, 113–127. https://doi.org/10.15804/em.2012.06

Nikitorowicz, J. (2020). Świadomość pograniczy. In E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, & N. Niedźwiecka-Iwańczak (Red.), Studia nad granicami i pograniczami (pp. 417–428). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Niziołek, K. (2014). Sztuka jako narzędzie społecznej inkluzji. Perspektywa socjologiczna. In K. Niziołek & A. Sadowski (Red.), Pogranicze. Studia Społeczne (pp. 41–64). T. 23: Procesy transgraniczne. Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białystoku. https://doi.org/10.15290/pss.2014.23.02

Pogranicze.sejny.pl. (2003–2020a). Człowiek Pogranicza. http://pogranicze.sejny.pl/czlowiek_pogranicza,27.html

Pogranicze.sejny.pl. (2003–2020b). Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza – wernisaż wystawy podsumowującej przebieg projektu. http://pogranicze.sejny.pl/dzieciecy_uniwersytet_pogranicza___wernisaz_wystawy_podsumowujacej_przebieg_projektu,2058-1,17193.html

Pogranicze.sejny.pl. (2003–2020c). Klasa Dziedzictwa Kulturowego. http://pogranicze.sejny.pl/klasa_dziedzictwa_kulturowego,1527.html

Pogranicze.sejny.pl. (2003–2020d). Szkoła pogranicza. http://pogranicze.sejny.pl/szkola_pogranicza,1351.html

Sadowski, A. (2020). Pogranicze cywilizacyjne. In E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, & N. Niedźwiecka-Iwańczak (Red.), Studia nad granicami i pograniczami (pp. 295–301). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Troszyński, M. (2016). Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania. In P. Siuda (Red.), Metody badań online (pp. 82–103). Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Warmińska, K. (1999). Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna. Universitas.