Share:


Creative ethnicity: music as an element of ethnicity among Polish Tatars

Abstract

The aim of this article is to analyse the role of ethnic music in the life of the Tatar minority in Poland as an example of creative ethnicity. On the one hand, modern Tatar musical practices construct an interesting example of “invented tradition” because the studied group does not have “musical memory”, while on the other hand, these activities are aimed at the group’s future. Music can fulfill different social functions. In the case of ethnic groups, three of these functions seem to be particularly relevant: integrational, political (ideological) and identity. Desk research reveals the formal and informal musical practices undertaken by Polish Tatars. The values and musical assets associated with Tatar culture reflect the minority’s identity. The main statement of the article is that music is an important element that contributes to constructing the contemporary group’s identity. Tatar music is becoming an essential element of Tatar culture, enhancing a sense of the group’s distinctiveness. The contemporary Tatar music groups construct a significant Tatar showcase to the audience outside of the Tatar ethnic group, as well as form an important identity element of the Tatar community and a manifestation of creative ethnicity. It is also possible to find correlations between their repertoire and contemporary group transformations, including those related to its identity.

Keyword : creative ethnicity, ethnic identity, ethnic music, Islam, Muslims in Poland, Podlasie, Polish Tatars

How to Cite
Abłażewicz-Górnicka, U., & Radłowska, K. (2021). Creative ethnicity: music as an element of ethnicity among Polish Tatars. Creativity Studies, 14(2), 405-418. https://doi.org/10.3846/cs.2021.12320
Published in Issue
Oct 21, 2021
Abstract Views
366
PDF Downloads
336
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Anderson, B. (2016). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.

Babiński, G. (1998). Etniczność. In Z. Bokszański & A. V. I. Kojder (Ed.), Encyklopedia Socjologiczna (pp. 192–193). Oficyna Naukowa.

Barth, F. (1998). Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Waveland Press.

Berghe, van der P. L. (1987). The ethnic phenomenon. Praeger.

Bunczuk.eu. (2020). “Buńczuk”. Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy. http://bunczuk.eu/

Bunczuk.pl. (2018). Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk. http://www.bunczuk.pl/

Cicha, K. (2016). Urwana nuta. Kontakt, 31, 102–105.

Comaroff, J. L., & Comaroff, J. (2009). Ethnicity, Inc. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226114736.001.0001

Dahlig, P. (2014). Tradycje muzyczne mniejszości narodowych w Polsce. In W. Grozdew-Kołacińska (Ed.), Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej (pp. 211–222). Instytut Muzyki i Tańca.

Drozdowski, R., & Ziółkowski, M. (1999). Funkcjonowanie kapitałów kulturowego i społecznego w dobie pragmatyzacji świadomości społecznej. Przegląd Socjologiczny, 48(2), 11–37.

Fish, S. (1997). Boutique multiculturalism, or why liberals are incapable of thinking about hate speech. Critical Inquiry, 23(2), 378–395. https://doi.org/10.1086/448833

Geertz, C. (2005). Interpretacje kultur. Wybrane eseje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gellner, E. (1983). New perspectives on the past. Nations and Nationalism. C. Fasolt (General Ed.). Cornell University Press.

Grozdew-Kołacińska, W. (2014). Muzyka tradycyjna, śpiew tradycyjny, taniec tradycyjny, próba konfrontacji terminów z rzeczywistością zastaną. In W. Grozdew-Kołacińska (Ed.), Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej (pp. 40–47). Instytut Muzyki i Tańca.

Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (2003). The invention of tradition. Cambridge University Press.

Hutchinson, J., & Smith, A. D. (1996). (Ed.). Oxford readers. Ethnicity. Oxford University Press.

Jabłońska, B. (2014). Wykłady z socjologii. Socjologia muzyki. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jasiewicz, Z. (1980). Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnograficzna? Lud, 64, 145–158.

Kamocki, J., & Miśkiewicz, A. A. (2001). Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni. Universitas.

Konopacki, J. (1999). Tatarski węzeł. Życie Tatarskie, 3–4, 9–12.

Kryczyński, S. (1938). Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Seria: Rocznik Tatarski. T. 3. Wydanie Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Łyszczarz, M. (2013). Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej. Katedra Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Łyszczarz, M. (2015). Znaczenie młodzieżowego zespołu pieśni i tańca “Buńczuk” dla kultywowania tatarskiej tożsamości etnicznej. In M. Ickiewicz-Sawicka (Ed.), Kultura – naród – Etniczność na pograniczach Europy i świata (pp. 65–81). Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej.

Martiniello, M., & Lafleur, J.-M. (2008). Ethnic minorities’ cultural and artistic practices as forms of political expression: A review of the literature and a theoretical discussion on music. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(8), 1191–1215. https://doi.org/10.1080/13691830802364809

Miśkiewicz, A. (2001). Młodzieżowy Buńczuk. Białostocka Gazeta Współczesna, 159, 17–19.

Nagel, J. (1994). Constructing ethnicity: Creating and recreating ethnic identity and culture. Social Problems, 41(1), 152–176. https://doi.org/10.2307/3096847

Nowak, J. (2008). Kreowanie etniczności w sytuacji zmian społecznych. In M. Lubaś & G. Kubica (Eds.), Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych (pp. 89–109). Wydawnic-two Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowicka, E. (2009). Kulturowa odmienność w działaniu. Narody duże i małe, stare i nowe. In E. Nowicka (Ed.), Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa (pp. 9–22). Zakład Wydawniczy Nomos.

Pawlic-Miśkiewicz, B. (2016). Tradycje muzyczne Tatarów polsko-litewskich. http://ansamblperegrinus.pl/uploads/artykuly/tradycje_muzyczne_tatarow_polsko_litewskich_dr_barbara_pawlic_miskiewicz.pdf

Radłowska, K. (2018). Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana. Fundacja Sąsiedzi.

Shils, E. (1957). Primordial, personal, sacred and civil ties: some particular observations on the relationships of sociological research and theory. The British Journal of Sociology, 8(2), 130–145. https://doi.org/10.2307/587365

Small, Ch. (1998). Musicking: The meanings of performing and listening. Wesleyan University Press.

Sokołowskij, S., & Tiszkow, W. (2008). Etniczność. In A. Bernard & J. Spencer (Ed.), Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej (Volumen 197). Oficyna Wydawnicza.

Stern, S. (1991). Introduction. In S. Stern & J. A. Cicala (Eds.), Creative ethnicity: Symbols and strategies of contemporary ethnic life (xi–xx). Utah State University Press. https://doi.org/10.1002/micr.1920120305

Szahidewicz, H. (2015). “Buńczuk”. 15 lat Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego. Muzułmański Związek Religijny w RP Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku.

Throsby, D. (2011). Kultura się liczy. Ekonomia i kultura. Narodowe Centrum Kultury.

Wadowski, D. (2005). Więzi w grupach mniejszościowych a ich kultura. In L. Dyczewski (Ed.), Kultura grup mniejszościowych i marginalnych (pp. 17–28). Katolicki Uniwesytet Lubelski.

Warmińska, K. (2016). O “odzyskiwaniu” kultury etnicznej. Przykład polskich Tatarów. Przegląd Kulturoznawczy, 1(27), 91–103.

Warmińska-Zygmunt, K. (1999). Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”.

Wendland, W. (2013). Filozofia, psychologia, religia, socjologia, historia, polityka. “Trzy czoła proroków z matki obcej”. Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”.