Share:


Case study of Lithuanian strategic company’s “Mažeikių nafta” privatization

Abstract

The paper aims at presenting a case study, in which foreign direct investment does not provided expected in-novative spillovers in technology, management or marketing fields. Efficiency of state policy in that particular case has been questioned; actual stimuli of a foreign investor discussed. it is assumed that analysis of that particular case study of globalization process of Lithuanian strategic oil refinery would provide us with additional evidences leading to formulation of new insights into driving forces of foreign direct investment, especially channeling through privatization.


Article in Lithuanian.


Lietuvos ūkio strateginės įmonės „Mažeikių nafta“ privatizavimo atvejis


Santrauka. Straipsnio tikslas – pristatyti konkretų atvejį, kai tiesioginės užsienio investicijos neatlieka savo kaip technologijų atnaujintojo ar pažangios vadybinės ir rinkodaros patirties laidininko vaidmens. Straipsnyje keliamas klausimas – kiek teisinga buvo valstybės politika šiuo konkrečiu atveju skatinant užsienio investicijas, kokie tikrieji investuotojo motyvai. Manome, kad šios konkrečios Lietuvos strateginės įmonės globalizavimosi proceso analizė leis ietuvos ūkio strateginės įmonės „Mažeikių nafta“ privatizavimo atvejisgiliau pažvelgti į tiesiogines užsienio  investicijas  lemiančius  veiksnius,  tokiu  būdu  įneš  gana  svarų  indėlį  formuluojant  naujas  teorines  įžvalgas  šia moksline tema.


Reikšminiai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, privatizavimas, „Mažeikių nafta“, Lietuva.


First published online: 16 Jun 2008

Keyword : privatization, Lithuania, foreign direct investment

How to Cite
Tvaronavičienė, M., Kalašinskaitė, K., & Peleckis, K. (2008). Case study of Lithuanian strategic company’s “Mažeikių nafta” privatization. Business: Theory and Practice, 9(2), 97-104. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.97-104
Published in Issue
Jun 16, 2008
Abstract Views
374
PDF Downloads
215
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.