Share:


Customer relationship management in real estate companies: the research of advantages and restrictive factors

Abstract

The  processes  of  globalization,  intense  competition  and  changing  demand  of  customers  motivate  companies  to  seek ways which allow them to remain competitive in the market. Therefore customer relationship management has become the topical issue of today’s business companies. The paper analyses advantages and the factors which restrict customer relationship management in real estate companies. At the end of the paper the results of the survey are summarized and the conclusions presented.


Article in Lithuanian.


Ryšių su klientais valdymas nekilnojamojo turto sektoriaus įmonėse: privalumų ir ribojančių veiksnių tyrimas


Santrauka. Globalizacija, intensyvi konkurencija ir kintanti vartotojų paklausa skatina įmones ieškoti būdų, leidžiančių joms išlikti konkurencingomis rinkoje. Todėl ryšių su klientais valdymas tampa aktualus šiandienos verslo įmonėms. Straipsnyje analizuojami ryšių su klientais valdymo diegimo privalumai ir ribojantys veiksniai nekilnojamojo turto sektoriaus įmonėse. Straipsnio pabaigoje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai ir išvados.


Reikšminiai žodžiai: ryšių su klientais valdymas, ribojantys veiksniai, sėkmės veiksniai, nekilnojamojo turto įmonės.


First published online: 19 Sep 2008

Keyword : customer relationship management, restrictive factors, advantages, real estate companies

How to Cite
Korsakienė, R., Tvaronavičius, V., & Mačiulis, A. (2008). Customer relationship management in real estate companies: the research of advantages and restrictive factors. Business: Theory and Practice, 9(3), 190-198. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.190-198
Published in Issue
Sep 19, 2008
Abstract Views
284
PDF Downloads
142
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.