Share:


Possibilities of using the cost-benefit analysis for the evaluation of the government regulation measures

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Šarūnas Bruzgė Affiliation

Abstract

In today’s economy the main market factors are self-regulated by the market. Despite that, the government role in economics is still substantial and the market most probably can not exist without it. In situations when the market itself can not quickly and eff ectively respond to problems for the benefi t of the society the government still have to take the leading role. However, decisions on the regulating measures to be implemented have to be made with care and thoroughly evaluated in advance. The current methodology on the evaluation of regulating measures imposed by the government of Lithuania does not ensure transparent and thorough evaluation of the regulating measures. The article reviews foreign practice and examines the possibilities of using the cost-benefit analysis (used world-wide for the evaluation of investment projects) for governments for the evaluation of the regulation measures to be implemented. Specific features of the cost-benefit analysis are examined and the specific needs of evaluation of the regulation measures are being addressed. The hypothetical example of application of the methodology is presented. The conclusions are drawn at the end - the cost-benefi t analysis even though having some drawbacks is found to be able to significantly improve the quality of the analysis of possible impact of the implementation of regulating measures.


Article in Lithuanian.


Išlaidų ir naudos analizės taikymo galimybės valstybės priimamoms reguliavimo priemonėms vertinti


Santrauka. Šiuolaikinėje ekonomikoje pagrindinius rinkos veiksnius reguliuoja pati rinka. Nepaistant to, valstybės vaidmuo ekonomikoje vis dar išlieka didelis, ir vargu ar rinka galėtų efektyviai egzistuoti be valstybės įsikišimo. Valstybė turėtų imtis reguliuojamųjų veiksmų tose srityse, kur laisvoji rinka pati nėra pajėgi greitai ir efektyviai spręsti problemas visuomenės naudai. Prieš priimant sprendimą dėl vienos ar kitos reguliavimo priemonės įgyvendinimo, turi būti detaliai išnagrinėtas ir įvertintas tikėtinas jos poveikis. Šiuo metu Lietuvoje Respublikos Vyriausybės patvirtinta Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodika neužtikrina kokybiško sprendimo poveikio vertinimo. Straipsnyje nagrinėjama užsienio šalių praktika, išlaidų ir naudos analizės (pasaulinėje praktikoje plačiai taikomos nagrinėjant investicinius projektus) taikymo galimybės valstybės priimamoms reguliavimo  priemonėms  vertinti.  Pateikiami  pagrindiniai  išlaidų  ir  naudos  analizės  principai,  nagrinėjamos  valstybės  reguliavimo priemonių vertinimo galimybės. Straipsnio pabaigoje atliekamas hipotetinės reguliavimo priemonės vertinimas. Atliktas vertinimas rodo, kad išlaidų ir naudos analizės metodas nors turi trūkumų, galėtų labai pagerinti planuojamų priimti reguliavimo priemonių vertinimo kokybę.


Reikšminiai žodžiai: valstybės reguliavimo priemonės, rinka, sprendimai, poveikis, vertinimas, išlaidų ir naudos analizė.


First published online: 19 Sep 2008

Keyword : regulating measures of the government,, market, decisions, evaluation, cost-benefit analysis

How to Cite
Ginevičius, R., & Bruzgė, Šarūnas. (2008). Possibilities of using the cost-benefit analysis for the evaluation of the government regulation measures. Business: Theory and Practice, 9(3), 180-189. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.180-189
Published in Issue
Sep 19, 2008
Abstract Views
244
PDF Downloads
113
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.