Share:


Comprehensive evaluation of complex quantities

    Valentinas Podvezko Affiliation

Abstract

Any social and economic phenomenon is complex by nature. For example, social and economic development of the state or its particular regions, enterprise commercial activities and strategic potential, as well as comparison of various investment projects, etc. belong to the category of complex phenomena. They cannot be described by a single value or criterion because it is hardly possible to find a property integrating the essential features of such phenomena. Recently, multicriteria methods have been effectively used for evaluating complex quantities. The criteria describing the considered processes or objects, as well as the criteria values and relative significances (weights) make the basis of quantitative multicriteria evaluation methods. Irrespective of the area of investigation, the analysis of a complex phenomenon (quantity) is carried out in several steps, including statement of the research problem at the initial stage and determination of the integrated value describing a particular phenomenon at the final stage. Many investigations addressed the above problems, however, further research is still needed.


Article in Lithuanian.


Sudėtingų dydžių kompleksinis vertinimas


Santrauka. Kiekvienas  socialinis  ir  ekonominis  reiškinys  pagal  savo  prigimtį  priklauso  sudėtingų  kompleksinių  reiškinių  kategorijai. Pavyzdžiui, šalies regionų ir tam tikrų šalių socialinė ir ekonominė plėtra, įmonių komercinė veikla ir strateginis potencialas, skirtingų investicinių projektų lyginimas ir t. t. Nė vieno iš jų neįmanoma išreikšti vienu dydžiu, rodikliu, nes sunku rasti tokią jo savybę, kuri integruotų visus esminius reiškinio aspektus. Sudėtingų dydžių kompleksiniam vertinimui pastaruoju  metu  efektyviai  taikomi  daugiakriteriniai  metodai.  Kiekybinių  daugiakriterinių  vertinimo  metodų  pagrindą  sudaro rodikliai, charakterizuojantys nagrinėjamą procesą arba reiškinį, rodiklių reikšmės ir jų santykinis reikšmingumas (rodiklių svoriai). Neatsižvelgiant į nagrinėjamą sritį, atliekant daugiakriterinį vertinimą sudėtingas dydis (reiškinys) pereina tam  tikrus  etapus  –  pradedant  nuo  tyrimo  problemos  formulavimo  ir  baigiant  nagrinėjamo  reiškinio  apibendrinamojo  dydžio nustatymu. Nepaisant daugybės mokslinių darbų, susijusių su šių uždavinių sprendimu, daug problemų dar turi būti nagrinėjamos išsamiau.

Reikšminiai žodžiai: daugiakriteriniai metodai, kompleksinis vertinimas, rezultatų suderinamumas.

First published online: 19 Sep 2008

Keyword : multicriteria methods, complex evaluation, consistency of results

How to Cite
Podvezko, V. (2008). Comprehensive evaluation of complex quantities. Business: Theory and Practice, 9(3), 160-168. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.160-168
Published in Issue
Sep 19, 2008
Abstract Views
719
PDF Downloads
271
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.