Share:


Methodology of complex analysis of tangible long-term assets

Abstract

Long-term tangible assets are used by all companies regardless of their size and activity profile. Long-term tangible assets are very significant for companies’ financial results, thus, it is important to perform a detailed analysis of these assets. The complex methodology of long-term tangible assets based on financial accounting information is presented in the article. The recommended schema of long-term tangible assets analysis includes the following stages: 1) composition, 2) structure and dynamics, 3) alternation, 4) technical condition, 5) application, 6) profitability, 7) conclusions of analysis’ results and preparation of recommendations. In each of the stage the main questions, that should be investigated in order to evaluate the effectiveness and profitability of the asset, are indicated.


Article in Lithuanian.


Ilgalaikio materialiojo turto kompleksinės analizės metodika


Santrauka. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos pobūdžio. Jis turi labai didelę reikšmę finansinei įmonių būklei ir veiklos rezultatams, todėl svarbu atlikti nuodugnią šio turto analizę. Straipsnyje  pateikiama  ilgalaikio  materialiojo  turto  kompleksinės  analizės  metodika  remiantis  finansinės  apskaitos  sistemoje kaupiama informacija. Rekomenduojama ilgalaikio materialiojo turto analizės nuoseklumo schema, išskiriant šiuos turto analizės etapus: 1) sudėties, 2) struktūros ir dinamikos, 3) kaitos, 4) techninės būklės, 5) naudojimo, 6) pelningumo ir 7) analizės rezultatų apibendrinimo ir rekomendacijų parengimo. Kiekvienu analizės etapu nurodyti svarbiausi klausimai, kuriuos  būtina  tirti,  pateikiamos  finansinių  santykinių  rodiklių  formulės  ilgalaikio  materialiojo  turto  techninei  būklei, naudojimo efektyvumui ir pelningumui įvertinti.


Reikšminiai žodžiai: ilgalaikis materialusis turtas, techninės būklės analizė, naudojimo analizė, pelningumo analizė, santykiniai rodikliai.


First published online: 22 Dec 2008

Keyword : tangible long-term assets, analysis of technical condition, analysis of application, analysis profitability, ratio analysis

How to Cite
Mackevičius, J. (2008). Methodology of complex analysis of tangible long-term assets. Business: Theory and Practice, 9(4), 237-244. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.237-244
Published in Issue
Dec 22, 2008
Abstract Views
412
PDF Downloads
433
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.