Share:


Accession to the European Union: impact of legislation change on performance of Lithuanian companies

    Irina Travkina Affiliation
    ; Gitana Dudzevičiūtė Affiliation
    ; Liuda Maciukevičienė Affiliation

Abstract

The paper focuses on implications of the EU accession for competitiveness of New Member States, and specifically, Lithuania. Basing on a case study analysis of internationally trading Lithuanian company, effects on its performance, caused by European trade regulation, are being revealed. Authors raise a question whether the EU accession facilitated international trade for newcomers, and if not, what reasons conditioned unfavourable effects. Subjective and objective factors impacting business activity in the after-transition years are being considered.


Prisijungimas prie Europos sąjungos: juridinių nuostatų įtaka Lietuvos įmonių veiklai


Santrauka.  Nagrinėjama  naujųjų  Europos  Sąjungos  narių,  ir  ypač  Lietuvos,  įmonių  konkurencingumo  pokyčiai,  nulemti pakitusių ūkinės veiklos teisinio reguliavimo normų. Remiantis tarptautine prekyba užsiimančios įmonės veiklos pavyzdžiu siekiama atskleisti, kiek pakitusios juridinės veiklos sąlygos lemia veiklos rezultatus. Autoriai kelia klausimą – ar prisijungimas prie Europos Sąjungos palengvino tarptautinę prekybą, ir jei ne, tai kokios priežastys lėmė nepageidaujamus rezultatus. Aptariami subjektyvūs ir objektyvūs veiksniai, veikiantys Lietuvos įmones įstojus į ES.


Reikšminiai žodžiai: tarptautinė prekyba, Lietuvos įstojimas į ES, konkurencingumas, prekyba bananais.


First published online: 29 May 2009

Keyword : international trade, Lithuania’s accession to the EU, competitiveness, banana trade case

How to Cite
Travkina, I., Dudzevičiūtė, G., & Maciukevičienė, L. (2009). Accession to the European Union: impact of legislation change on performance of Lithuanian companies. Business: Theory and Practice, 10(2), 142-149. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.142-149
Published in Issue
May 29, 2009
Abstract Views
380
PDF Downloads
292
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.