Share:


PROMETHEE I method application for identification of the best alternative

    Valentinas Podvezko Affiliation
    ; Askoldas Podviezko Affiliation

Abstract

Decision making in human activity is often about an ability to make the best choice among a few possible alternatives. Such tasks could be selection of a technological or investment project, comparative analysis of commercial activity, financial strength or strategic potential of a number of enterprises, assessment of development level of different countries or country regions, etc. A considerable recent usage increase of multicriteria methods in quantitative analysis of social or economic phenomena is clearly observed. Such methods, but with deeper logic are using the so-called preference functions. PROMETHEE methods are such methods. Choice of the functions and their parameters is made by decision-makers. Chronologically, the first such a method is called PROMETHEE I. It furnished its core logic for all subsequent PROMETHEE methods. In such cases, when multi-criteria methods do not offer the best alternative, PROMETHEE I does it.


Article in Lithuanian.


PROMETHEE I metodo taikymas geriausiai alternatyvai nustatyti


Santrauka. Priimant sprendimą paprastai iš kelių pasiūlytų variantų – galimų veiklos alternatyvų – reikia pasirinkti geriausią. Tai gali būti technologinio arba investicinio projekto pasirinkimas, įmonių finansinės, komercinės veiklos, strateginio poten-cialopalyginimas,šalies regionų ir atskirų šalių plėtros vertinimai ir daug panašių uždavinių. Pastaruoju metu socialinių ir ekonominių reiškinių, sudėtingų procesų kiekybiniam vertinimui vis plačiau taikomi daugiakriteriniai metodai. iš jų išsiskiria metodai su gilesne vidine logika, naudojant ntraukavadinamąsias prioritetiškumo funkcijas. Pasirenkant funkcijas ir jų parametrus aktyviai dalyvauja priimantis sprendimą asmuo. Prie šių metodų prisiskiria ir PROMETHEE metodai. iš jų istoriškai pirmasis yra PROMETHEE i metodas, kuriame atsispindi visų PROMETHEE metodų logika. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai kiti daugiakriteriniai metodai nenustato geriausios alternatyvos. Tokiu atveju pasirinkti geriausią alternatyvą padeda PROMETHEE i metodas.


Reikšminiai žodžiai: PROMETHEE i metodas, daugiakriteriniai metodai, geriausia alternatyva, prioritetiškumo funkcija.


First published online: 29 May 2009

Keyword : PROMETHEE I method, multicriteria methods, best alternative, preference function

How to Cite
Podvezko, V., & Podviezko, A. (2009). PROMETHEE I method application for identification of the best alternative. Business: Theory and Practice, 10(2), 84-92. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.84-92
Published in Issue
May 29, 2009
Abstract Views
703
PDF Downloads
373
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.