Share:


Human resources management value in knowledge-based society

    Liudmila Lobanova Affiliation

Abstract

While building knowledge-based society and economy, particular importance in human resources management falls on the value of human resources and management expertise. The article analyses the features of human resources management competences in terms of completing human resources management functions in practice with a view to advantages of human resources management approaches compared with traditional approaches to human resources management. Upon research on personnel management functions and competencies associated with the study of theoretical and empirical research, the article analyzes the human resources management activities, and the distribution of functions between management, as well as and the designated human resources (personnel) managers and directors. Approaches to human resources management competencies are given, the human resources (personnel) management competence structure, personnel managers profiles, along with roles and functions in practice are described. Based on the empirical results of the Lithuanian organizations, leaders’ competences are evaluated, including their impact on employees and organizations to succeed. The value of human resources management features, and human resources management factors determining the level of development are identified.


Article in Lithuanian.


Žmogiškųjų išteklių vadybos vertė žiniomis grindžiamoje visuomenėje


Santrauka. Kuriantis žiniomis grindžiamai visuomenei ir ekonomikai, ypatingą svarbą įgauna žmogiškųjų išteklių vadybos vertė ir žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų kompetencija. Straipsnyje analizuojami žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijų ypatumai  šių  išteklių  vadybos  funkcijų  realizavimo  praktikoje  požiūriu,  atsižvelgiant  į  žmogiškųjų  išteklių  vadybos  požiūrių pranašumus, lyginant su tradicinės personalo vadybos požiūriais. Atlikus žmogiškųjų išteklių ir personalo vadybos funkcijų ir su tuo susijusių kompetencijų teorinę studiją bei empirinius tyrimus, straipsnyje analizuojamas žmogiškųjų išteklių valdymo veiklų ir funkcijų pasiskirstymas tarp vadovų bei paskirtų žmogiškųjų išteklių (personalo) vadovų ir vadybininkų. Atskleidžiami požiūriai į žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijas, apibūdinama žmogiškųjų išteklių (personalo) vadovų kompetencijų sandara, personalo vadovų profiliai, vaidmenys ir funkcijos praktikoje. Remiantis empirinių tyrimų rezultatais straipsnyje įvertintos Lietuvos organizacijų personalo vadovų kompetencijos, jų įtaką darbuotojams ir organizacijų sėkmei. Nustatomi žmogiškųjų išteklių vadybos vertės požymiai ir identifikuojami žmogiškųjų išteklių vadybos išsivystymo lygį lemiantys veiksniai.


Reikšminiai žodžiai: žmogiškųjų išteklių vadyba, personalo vadyba, žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos, žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija, žmogiškųjų išteklių vadybos išsivystymo lygis.


First published online: 22 Sep 2009

Keyword : human resources management, personnel management, human resources management functions, human resources management skills, human resources management level of development

How to Cite
Lobanova, L. (2009). Human resources management value in knowledge-based society. Business: Theory and Practice, 10(3), 233-246. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.233-246
Published in Issue
Sep 22, 2009
Abstract Views
533
PDF Downloads
307
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.