Share:


Multicriteria evaluation of product quality

Abstract

Product quality assessment is a complex task. The aim of this paper is to analyse the concepts of quality, different quality management models and their interaction with knowledge management models and the presented criteria system for assessing product quality. Moreover, multicriteria methods and their applicability to assessment of the product quality are analysed. On the basis of group of the product quality criteria and using the multicriteria evaluation methods, the quality of the products was assessed.


Article in Lithuanian.


Daugiakriterinis produkto kokybės vertinimas


Santrauka. Produkto kokybės vertinimas yra kompleksinis ir sudėtingas uždavinys. Straipsnyje analizuojami skirtingi kokybės vadybos modeliai bei jų sąveika su žinių vadybos modeliais ir siūloma produkto kokybės įvertinimo kriterijų sistema. Analizuojamos daugiakriterinių metodų taikymo galimybės produkto kokybei vertinti. Remiantis produkto kokybės kriterijų sistemos rodikliais ir žvalgybinio tyrimo rezultatais įvertinama produktų kokybė, taikant daugiakriterinio vertinimo metodus.


Reikšminiai žodžiai: produkto kokybė, kokybės vadyba, daugiakriteriniai vertinimo metodai.


First published online: 22 Sep 2009

Keyword : product quality, quality management, knowledge management, multicriteria methods

How to Cite
Pabedinskaitė, A., & Vitkauskas, R. (2009). Multicriteria evaluation of product quality. Business: Theory and Practice, 10(3), 214-222. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.214-222
Published in Issue
Sep 22, 2009
Abstract Views
321
PDF Downloads
149
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.