Share:


Sustainable development across central and eastern Europe: key factors driving the economic growth of the countries

Abstract

Sustainable development is the leading concept of our days, and it is measured by a number of various indicators. The paper analyses sustainable development indicators (Eurostat database), taking Central and Eastern Europe as the research object. The suggested hypothesis implies that, in a particular region, there might be a set of sustainable development indicators reflecting the factors strongly influencing GDP. The results obtained outline the main issues relating to economic development of Lithuania and other Central and Eastern European countries and demonstrate similar development trends in the region.


Darnusis vystymasis centrinėje ir Rytų Europoje: pagrindiniai ekonominio augimo aspektai


Santrauka. Šiuo metu darnusis  vystymasis  yra  pagrindinė  ilgalaikė  visuomenės  vystymosi  ideologija.  Ji  gali  būti vertinama įvairiais rodikliais. Straipsnyje analizuojami Centrinės ir Rytų Europos darniojo vystymosi rodikliai (Eurostat duomenų bazė). Remiantis iškelta hipoteze, tam tikrame regione turėtų būti išskirtiniai darniojo vystymosi rodikliai, darantys didžiausią poveikį ekonominiam augimui. Gauti rezultatai pabrėžia pagrindines sritis, darančias įtaką ekonominiam vystymuisi Lietuvoje ir kitose Centrinės bei Rytų Europos šalyse, atskleidžia panašias vystymo tendencijas regione.


Reikšminiai žodžiai: darnusis vystymasis, ekonominis augimas (BVP), Centrinė ir Rytų Europa, Lietuva.


First published online: 22 Sep 2009

Keyword : sustainable development, economic growth (GDP), Central and Eastern Europe, Lithuania

How to Cite
Lapinskienė, G., & Tvaronavičienė, M. (2009). Sustainable development across central and eastern Europe: key factors driving the economic growth of the countries. Business: Theory and Practice, 10(3), 204-213. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.204-213
Published in Issue
Sep 22, 2009
Abstract Views
238
PDF Downloads
151
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.