Share:


Methodologies of real estate investment projects’ efficiency evaluation

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Viktoras Zubrecovas Affiliation
    ; Tomas Ginevičius Affiliation

Abstract

Construction and real estate investment sector was vitally important to Lithuanian economy in recent decade. Recent rapid real estate prices growth and current market fall directly influenced Lithuanian economy development. For this purpose it can be argued that correct investment and real estate projects’ development can support better conditions for Lithuanian economy rehabilitation. in this article the methods and models of real estate projects’ evaluation are analyzed, projects’ selection criteria researched, the investment decision-making discussed, real estate projects’ economic efficiency evaluation criteria systematized as well as conclusions considering essential further evaluation methodology improvement are given.


Article in Lithuanian.


Nekilnojamojo turto investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodikos


Santrauka. Statybos ir investicijų į nekilnojamąjį turtą sektorius paskutinį dešimtmetį buvo itin svarbus Lietuvos ekonomikai. Spartus pastarųjų metų nekilnojamojo turto rinkos augimas ir dabartinis rinkos nuosmukis turėjo tiesioginę įtaką Lietuvos ekonomikos raidai. Todėl galima teigti, kad teisingas investavimas ir nekilnojamojo turto projektų plėtotė sudaro geresnes sąlygas Lietuvos ekonomikos gyvybingumui atkurti. Šiame straipsnyje analizuojami nekilnojamojo turto investicinių projektų vertinimo metodai ir modeliai, tiriama, kokiais kriterijais remiantis pasirenkami vieni ar kiti projektai, kaip priimamas sprendimas investuoti, susisteminami nekilnojamojo turto investicinių projektų ekonominio efektyvumo vertinimo kriterijai ir pateikiamos išvados dėl tolesnio vertinimo metodologijos tobulinimo būtinybės.


Reikšminiai  žodžiai:  nekilnojamasis  turtas, investicijų  efektyvumo  vertinimas, investicijų  efektyvumo  vertinimo  metodai, modeliai, kriterijai.


First Published Online: 22 Sep 2009

Keyword : real estate, evaluation of investment efficiency, investment efficiency evaluation methods, models, criteria

How to Cite
Ginevičius, R., Zubrecovas, V., & Ginevičius, T. (2009). Methodologies of real estate investment projects’ efficiency evaluation. Business: Theory and Practice, 10(3), 181-190. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.181-190
Published in Issue
Sep 22, 2009
Abstract Views
426
PDF Downloads
198
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.