Share:


Model of new service complete implementation assessment

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Rolandas Drejeris Affiliation

Abstract

Business has not got reasoned methodology for complete implementation assessment of new service development; researches without any reasoning commonly miss the stage of complete implementation assessment or include it in the stage of commercialization of new product or service in their schemes for new product (service) development. Furthermore, utility of using results of assessment is still not clarified to the company and sequence of actions and substance of this process is still not proposed. Purposefulness of this stage is reasoned in this paper, criteria for assessment are proposed and cases which raise claimes for model’s flexibility are considered. Besides, the flexible structure model is presented, which consists of 6 functional components. Also, a set of criteria for the complete assessment of the implementing results is determined. For different cases different collections of criteria are proposed, which are made considering probability of success and the use of investment.


Article in Lithuanian.


Naujų paslaugų įdiegimo vertinimo modelis


Santrauka. Verslas  iki  šiol  neturi  pagrįstos  metodikos  naujų  paslaugų  įdiegimui  vertinti,  tyrėjai  naujovių  diegimo  schemose dažnai  šį  uždavinį  ignoruoja  arba  tam  tikras  vertinimo  procedūras  numato  naujų  produktų  bei  paslaugų  komercializacijos etape. Nėra pagrįsta vertinimo rezultatų naudojimo nauda įmonei, neapibrėžtas vertinimo turinys ir veiksmų seka. Straipsnyje argumentuotas  naujų  paslaugų  įdiegimo  vertinimo  tikslingumas,  pateikti  vertinimo  kriterijai  ir  išnagrinėti  atvejai,  keliantys lankstumo reikalavimus vertinimo modeliui. Pasiūlytas lanksčios struktūros modelis sudarytas iš šešių funkcinių komponentų. Naujų paslaugų įdiegimui įvertinti numatyta kriterijų aibė, iš kurios kiekvienam vertinimo atvejui alternatyvūs kriterijų rinkiniai sudaromi atsižvelgiant į galimos sėkmės sąlygas ir investicijų naudojimą.


Reikšminiai žodžiai: paslaugų verslas, naujos paslaugos, modelis, diegimas, vertinimas, kriterijai.


First Published Online: 10 Dec 2009

Keyword : business of services, new services, model of implementation, development, assessment, criteria

How to Cite
Bivainis, J., & Drejeris, R. (2009). Model of new service complete implementation assessment. Business: Theory and Practice, 10(4), 269-275. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.269-275
Published in Issue
Dec 10, 2009
Abstract Views
245
PDF Downloads
184
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.