Share:


Assessment of the need for specialists with higher education

Abstract

According to various sources the need for specialists with  higher education is assessed in the article. The tendencies of change in group dynamics are analysed. Important priority of the article is prognosis of the need for specialists. For the analysis and prognosis of the need for specialists, the experience of foreign countries is overwied. The comparative analysis of structures by occupational groups  was carried out on the vacancies and filled vacancies in order to get deeper understanding of the current situation. This comparison shows the inadequacy of filled vacancies and vacancies in employee groups with different education. The results of sociological researches supplemented by calculations carried out with the assistance of Labour Exchange database were used to assess the current situation in more detail. This helped to assess the situation at occupational structure of specialists in labour market.


Article in Lithuanian.


Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikio vertinimas


Santrauka. Remiantis  įvairiais  duomenų  šaltiniais  straipsnyje  vertinamas  aukštąjį  išsilavinimą  turinčių  specialistų  poreikis. Analizuojama, kaip keitėsi šios tiriamos asmenų grupės dinamikos tendencijos. Nemažai dėmesio straipsnyje skiriama specialistų poreikio prognozavimo problematikai, straipsnyje apžvelgiama užsienio šalių patirtis nustatant ir prognozuojant specialistų poreikį. Siekiant geriau išsiaiškinti esamą situaciją, buvo atlikta užimtų ir laisvų darbo vietų struktūrų lyginamoji analizė pagal profesijų grupes. Toks lyginimas rodo užimtų ir laisvų darbo vietų struktūrų neatitiktį skirtingo išsilavinimo darbuotojų grupėse. Be to, siekiant įvertinti padėtį, išsamiau buvo pasinaudota sociologinių tyrimų rezultatais, kurie papildyti skaičiavimais, atliktais pasitelkus darbo biržos duomenų baze. Tai padėjo įvertinti darbo rinkoje esančių specialistų profesinės struktūros būklę.


Reikšminiai žodžiai: specialistai, aukštasis išsilavinimas, darbo pasiūla, darbo paklausa, studijų kryptys, užimtos ir laisvos darbo vietos, profesinė struktūra.

Keyword : specialists, higher education, labour supply, labour demand, fields of study, filled vacancies and vacancies, vocational structure

How to Cite
Okunevičiūtė Neverauskienė, L., & Pocius, A. (2010). Assessment of the need for specialists with higher education. Business: Theory and Practice, 11(1), 20-29. https://doi.org/10.3846/btp.2010.03
Published in Issue
Mar 15, 2010
Abstract Views
331
PDF Downloads
255
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.