Share:


Development possibilities of features in the virtual person

    Vytautas Sūdžius Affiliation
    ; Artūras Stepanovas Affiliation

Abstract

This paper intends to evaluate the features, peculiarities and possibilities of virtual person. A person, who constantly uses social-economic information, creates human and other features of virtual person. Individuals and companies communicating in virtual space are conceivable as virtual person. The virtual person can be more flexible, better adapted to new external environment oriented to new facilities and can better avoid menaces. The biggest difference of virtual persons from traditional individual is possibility interactively communicate with members in the market, seller and buyer. Because virtual person has no walls and, practically, everyone can access other individuals or companies without restriction, they must pay big attention to be used inside and internationally. Personalisation of relationship is quite a new but very powerful tool of the companies and implementation of particular services for every customer has a very great future. The knowledge of imperatives of virtual person let us avoid rough mistakes and better use its possibilities.


Article in Lithuanian.


Virtualaus asmens veikla ir plėtros galimybės


Santrauka. Straipsnyje išryškinami svarbiausieji virtualaus asmens bruožai ir ypatumai, bandoma numatyti jo veiklos plėtros galimybes. Asmuo, kuris nuolat naudojasi informacinėmis technologijomis, sėkmingai formuoja virtualaus asmens žmogiškuosius ir kitus svarbius bruožus. Fiziniai ir juridiniai asmenys, bendraudami virtualioje erdvėje, patys suvokiami kaip virtualūs asmenys. Virtualūs asmenys gali lanksčiau ir geriau spręsti šiuolaikines socialines ir ekonomines problemas. Tradicinių ir virtualių asmenų skirtumas rinkoje – tai galimybė interaktyviai bendrauti pirkėjams ir pardavėjams. Virtualus asmuo neturi fizinių veikimo ribų, todėl praktiškai gali pasiekti kitus individualius ar kolektyvinius asmenis be apribojimų, daugiau dėmesio gali skirti tam tikros organizacijos vidiniams ir išoriniams ryšiams. Personalizuotas ryšių valdymas yra visiškai nauja galinga organizacijos priemonė teikiant  ypatingas  paslaugas  kiekvienam  klientui  individualiai  ir  turi  geras  naudojimo  perspektyvas.  Virtualių  asmenų  žinios suteikia galimybių efektyviau naudoti išteklius ir išvengti klaidingų sprendimų.


Reikšminiai žodžiai: bruožai, interaktyvumas, plėtros galimybės, virtualus asmuo, virtuali erdvė.

Keyword : Features, implement possibilities, interaction, virtual person, virtual space

How to Cite
Sūdžius, V., & Stepanovas, A. (2010). Development possibilities of features in the virtual person. Business: Theory and Practice, 11(2), 176-183. https://doi.org/10.3846/btp.2010.20
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
258
PDF Downloads
212
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.