Share:


Franchise business model: Theoretical insights

    Rasa Levickaitė Affiliation
    ; Ramojus Reimeris Affiliation

Abstract

The article is based on literature review, theoretical insights, and deals with the topic of franchise business model. The objective of the paper is to analyse peculiarities of franchise business model and its developing conditions in Lithuania. The aim of the paper is to make an overview on franchise business model and its environment in Lithuanian business context. The overview is based on international and local theoretical insights. In terms of practical meaning, this article should be relevant to entrepreneurs, company owners, and future entrepreneurs planning to set up their own business but lacking the managerial experience, and those who are seeking for effective competitive advantages, opportunities in global environment, and economies affected by recession. The second article of franchise series is dedicated to a related topic dealing with perceived value in franchise business model; the third one is empirical research on Lithuanian travel agencies operating under franchise business model.


Article in Lithuanian.


Franšizės verslo modelis: teorinės įžvalgos


Santrauka. Straipsnyje, remiantis teorinių šaltinių analize, apžvelgiamas franšizės verslo modelis. Keliama problema – franšizės verslo modelio ypatumai ir sąlygos jo populiarėjimui Lietuvoje. Straipsnio tikslas – remiantis teorinėmis įžvalgomis, literatūros šaltiniais pateikti pasaulyje populiarėjančio franšizės verslo formato apžvalgą ir franšizės praktikos ypatumus Lietuvos verslo kontekste. Ši apžvalga turėtų sudominti ieškančius būdų, kaip efektyviai konkuruoti rinkoje, rasti naujų išeičių globalizacijos ir šalies ūkio nuosmukio veikiamoje verslo aplinkoje. Tai pirmasis iš trijų straipsnių, skirtų franšizės tematikai, antrasis straipsnis skirtas franšizės suvokiamos vertės formavimo paslaugų versle analizei, trečiasis – Lietuvos kelionių agentūrų, veikiančių franšizės pagrindu, empiriniam tyrimui.


Reikšminiai žodžiai: franšizė, franšizės verslo modelis, franšizės davėjas, franšizės gavėjas, franšizė paslaugų versle.

Keyword : franchise, franchise business model, franchisor, franchisee, franchise in service business

How to Cite
Levickaitė, R., & Reimeris, R. (2010). Franchise business model: Theoretical insights. Business: Theory and Practice, 11(2), 134-142. https://doi.org/10.3846/btp.2010.15
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
654
PDF Downloads
369
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.