Share:


Using dynamic stochastic simulation to determine asset allocation of sustainable retirement portfelio for a stochastic lifetime

Abstract

The article examines the problem of determining asset allocation of sustainable retirement portfolio. Former researches used to analyse the fixed retirement planning horizon. Seeking to reflect the stochastic nature of the human lifespan the dynamic stochastic simulation models used for calculations are updated to incorporate the probability of living another year based on Lithuanians ‘ mortality tables. The article presents the attempts to analyse the methods used to identify the optimal asset allocation of retirement portfolio using dynamic stochastic simulation techniques. The research results are presented and the recommendations for the practical application of the methods to determine asset allocation of sustainable retirement portfelio are provided.


Article in Lithuanian.


Dinaminis stochastinis imitacinis modeliavimas sudarant tvarų pensijos portfelį esant stochastinei gyvenimo trukmei


Santrauka. Straipsnyje  nagrinėjami  tvaraus  pensijos  portfelio  sudarymo  metodai.  Dauguma  ankstesnių  mokslinių  pensijos portfelio tvarumo tyrimų buvo atliekama esant pastoviam planuojamam pensijos laikotarpiui. Siekiant atspindėti stochastinę asmens gyvenimo trukmės prigimtį, skaičiuojant taikomi dinaminiai stochastiniai imitaciniai modeliai, į kuriuos įtraukiama ir  tikimybė  asmeniui  išgyventi  dar  vienerius  metus,  modeliuojama  remiantis  Lietuvos  gyventojų  mirtingumo  lentelėmis. Straipsnyje siekiama išanalizuoti pensijos portfeliui sudaryti taikomus metodus naudojantis dinaminio stochastinio imitacinio modeliavimo galimybėmis. Straipsnyje pristatomi pensijos portfelio sudarymo metodų tyrimo rezultatai, pateikiamos metodų taikymo praktikoje rekomendacijos.


Reikšminiai žodžiai: tvaruspensijos portfelis, stochastinė gyvenimo trukmė, stochastinis optimizavimas, portfelio pereikvojimo tikimybė.

Keyword : sustainable retirement portfolio, stochastic retirement lifespan, methods to determine asset allocation of retirement portfolio, stochastic optimization, probability of retirement portfolio ruin

How to Cite
Klimavičienė, A. (2010). Using dynamic stochastic simulation to determine asset allocation of sustainable retirement portfelio for a stochastic lifetime. Business: Theory and Practice, 11(4), 381-386. https://doi.org/10.3846/btp.2010.41
Published in Issue
Oct 20, 2010
Abstract Views
418
PDF Downloads
402
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.