Share:


Evaluation of investment projects’ effectiveness by the net present value method

Abstract

The paper examines one of the most widespread methods of evaluating effectiveness of investment projects – the net present value (NPV) method. The author presents main NPV characteristics and assumptions for calculation. The focus is on the analysis of specific cases of NPV calculation. The analysis forms the basis for the development of a consistent technique of objective evaluation of investment projects. The proposed NPV calculation technique is based on the assessment of the effect of three main variables on the final result. The variables include 1) net cash flow; 2) length of the period considered and the interval of analysis; and 3) discount rate.


Article in Lithuanian.


Investicinių projektų efektyvumo vertinimas grynosios dabartinės vertės metodue


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš dažniausiai taikomų investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodų – grynosios dabartinės vertės metodas (NPV). Autorius pateikia pagrindines NPV charakteristikas ir skaičiavimo prielaidas. Ypatingas dėmesys skiriamas specifinių NPV skaičiavimo atvejų analizei, kuria remiantis formuojama nuosekli metodika, leidžianti atlikti objektyvų investicinio projekto įvertinimą. Siūloma NPV skaičiavimo metodika grindžiama trijų pagrindinių kintamųjų para-metrų įtakos vertinimu galutiniam rezultatui: 1) grynojo pinigų srauto; 2) vertinamo laikotarpio trukmės ir analizės intervalo; 3) diskonto normos. 


Reikšminiai žodžiai: grynoji dabartinė vertė, diskonto norma, kapitalo sąnaudos, pinigų srautas, investicinis projektas, investicinių projektų efektyvumo vertinimas.

Keyword : net present value, discount rate, cost of capital, cash flow, investment project, evaluation of investment projects

How to Cite
Tomaševič, V. (2010). Evaluation of investment projects’ effectiveness by the net present value method. Business: Theory and Practice, 11(4), 362-369. https://doi.org/10.3846/btp.2010.39
Published in Issue
Oct 20, 2010
Abstract Views
1037
PDF Downloads
728
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.