Share:


Socially responsible restructuring: Employees’ security dimension in Lithuania

    Inga Blažienė Affiliation
    ; Boguslavas Gruževskis Affiliation

Abstract

Social security dimension of employees of enterprises undergoing restructuring is analysed: the concept of socially responsible restructuring is discussed; the recent developments in restructuring processes in Lithuania (including procedures of enterprise restructuring and bankruptcy, European Restructuring Monitor information and data on redundancy of group of employees) are described; restructuring legislation in Lithuania including the concept of restructuring, legal aspects of employees’ security in case of restructuring and dismissals of group of employees are discussed. Active labour market policy is briefly introduced in the article in order to present instruments for socially responsible restructuring as well as the role of social dialogue in the restructuring processes. At the end of the article authors’ views on the restructuring measures applied in Lithuania as well as evaluation of future perspectives are presented.


Article in Lithuanian.


Socialiai atsakinga įmonių restruktūrizacija: darbuotojų apsaugos aspektas Lietuvoje


Santrauka. Straipsnyje analizuojamas restruktūrizuojamų įmonių darbuotojų apsaugos aspektas: aptariama socialiai atsakingos restruktūrizacijos koncepcija, pristatomi pastarųjų metų restruktūrizacijos procesai Lietuvoje, apimantys įmonių restruktūrizavimo ir įmonių bankrotų procedūras, Europos restruktūrizacijos stebėseną bei informaciją apie grupės darbuotojų atleidimus. Analizuojamas restruktūrizacijos procesų reglamentavimas Lietuvoje, apimantis restruktūrizacijos sąvoką Lietuvos teisėje, darbuotojų apsaugos teisinius aspektus restruktūrizuojant įmonę bei teisinį grupės darbuotojų atleidimo reglamentavimą. Straipsnyje trumpai pristatoma aktyvi darbo rinkos politika siekiant socialiai atsakingos restruktūrizacijos bei socialinio dialogo vaidmuo įmonių restruktūrizacijos procesuose. Straipsnio pabaigoje pateikiamas autorių požiūris į Lietuvoje taikomas restruktūrizavimo proceso valdymo priemones bei ateities perspektyvų vertinimas.


Reikšminiai žodžiai: restruktūrizacija, grupės darbuotojų atleidimas, aktyvi darbo rinkos politika, darbo kodeksas, bankrotas, užimtumo politika.

Keyword : restructuring, dismissals of group of employees, active labour market policy, Labour Code, bankruptcy, employment policy

How to Cite
Blažienė, I., & Gruževskis, B. (2010). Socially responsible restructuring: Employees’ security dimension in Lithuania. Business: Theory and Practice, 11(4), 302-313. https://doi.org/10.3846/btp.2010.33
Published in Issue
Oct 20, 2010
Abstract Views
479
PDF Downloads
547
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.