Share:


Jono Bukevičiaus, Daivos Burkšaitienės, Narimanto Kazimiero Paliulio, Jono Žaptoriaus vadovėlio „Apskaita vadybininkams“ recenzija

Abstract

VGTU leidykla „Technika“ išleido vadovėlį „Apskaita vadybininkams“ (Vilnius: Technika, 2009. 318 p.), kurį parašė šio universiteto dėstytojai – doc. J. Bukevičius, doc. D. Burkšaitienė, prof. N. K. Paliulis ir doc. J. Žaptorius. Tai pirmasis apskaitos vadovėlis vadybininkams Lietuvoje. Anksčiau išleisti apskaitos vadovėliai ar mokomosios knygos1 buvo skirti buhalterinės apskaitos specialistams. Šio vadovėlio tikslas – pateikti vadybos studentams žinių apie apskaitą, jos informacijos rūšis, duomenų kaupimą ir naudojimą. Vadovėlyje atskleidžiamos pagrindinės apskaitos pagrindų, finansinės ir valdymo apskaitos sąvokos, nagrinėjami apskaitos informacijos ypatumai ir jos pateikimo būdai.

Keyword : recenzija

How to Cite
Mackevičius, J. (2011). Jono Bukevičiaus, Daivos Burkšaitienės, Narimanto Kazimiero Paliulio, Jono Žaptoriaus vadovėlio „Apskaita vadybininkams“ recenzija. Business: Theory and Practice, 12(1), 99-101. https://doi.org/10.3846/btp.2011.10.1
Published in Issue
Mar 10, 2011
Abstract Views
592
PDF Downloads
713