Share:


Stochastic optimization of heuristic method rule to determine asset allocation to retirement portfolio

Abstract

The article examines the problem of determining asset allocation to sustainable retirement portfolio. The article attempts to apply heuristic method – 100 minus age in stocks rule – to determine asset allocation to sustainable retirement portfolio. Using dynamic stochastic simulation and stochastic optimization techniques the optimization of heuristic method rule is presented and the optimal alternative to „100“ is found. Seeking to reflect the stochastic nature of stock and bond returns and the human lifespan, the dynamic stochastic simulation models incorporate both the stochastic returns and the probability of living another year based on Lithuania‘s population mortality tables. The article presents the new method – adjusted heuristic method – to be used to determine asset allocation to retirement portfolio and highlights its advantages.


Stochastinis euristinio metodo taisyklės pensijos portfelio sudėčiai nustatyti optimizavimas


Santrauka



Straipsnyje nagrinėjama optimalaus pensijos portfelio sudarymo problema. Analizuojama galimybė pritaikyti plačiai žinomą euristinį metodą – 100 minus investuotojo amžius akcijose taisyklę – tvariam pensijos portfeliui sudaryti. Dinaminio stochastinio  imitacinio  modeliavimo  ir  stochastinio  optimizavimo  būdu  optimizuojama  euristinio  metodo  taisyklė,  pagal kurią randama optimali „100“ alternatyva. Siekiant kuo tiksliau atspindėti realybės neapibrėžtumą, modelyje stochastiniai kintamieji yra ne tik akcijų ir obligacijų grąža, bet ir asmens gyvenimo trukmė. Pateikiamas naujas – pakoreguotas euristinis metodas – pensijos portfeliui sudaryti ir pagrindžiamas jo pranašumas.


Reikšminiai žodžiai: euristinis metodas, pensijos portfelis, stochastinė gyvenimo trukmė, stochastinis optimizavimas, portfelio pereikvojimo tikimybė, portfelio tvarumas.

Keyword : heuristic method, retirement portfolio, stochastic lifespan, stochastic optimization, probability of retirement portfolio ruin, portfolio sustainability

How to Cite
Klimavičienė, A. (2011). Stochastic optimization of heuristic method rule to determine asset allocation to retirement portfolio. Business: Theory and Practice, 12(1), 92-98. https://doi.org/10.3846/btp.2011.10
Published in Issue
Mar 10, 2011
Abstract Views
384
PDF Downloads
205