Share:


Forming a perceived franchise value: theoretical insights

    Rasa Levickaitė Affiliation
    ; Ramojus Reimeris Affiliation

Abstract

The article is based on literature review, theoretical insights and deals with the topic of perceived franchise value. The objective of the paper is – what elements form the franchisee‘s perceived value in service business (comparing with alternative of own business model). The aim of the paper is to propose systematic value elements in the process of forming a value of a franchise business model perceived by the franchisee. In terms of practical meaning, this article should be relevant to entrepreneurs, company owners, and future entrepreneurs planning to set up their own business, but lacking the managerial experience. The scientific value of the paper is theoretical insights analyzing franchise, which has not been thoroughly analyzed in the Lithuanian academic society, and the formation of a perceived franchise value, which has not been analyzed at all. This is the second of three authors’ articles of franchise series.


Franšizės suvokiamos vertės formavimas: teorinės įžvalgos


Santrauka


Straipsnyje, remiantis teorinių šaltinių analize, nagrinėjama franšizės suvokiamos vertės formavimo tema. Keliama problema – kokiais vertės elementais remiantis formuoti suvokiamą vertę franšizės gavėjui paslaugų versle (lyginant su nuosavo verslo alternatyva). Straipsnio tikslas – susisteminti vertės elementus, kaip paslaugų versle formuoti franšizės gavėjo suvokiamą franšizės verslo modelio vertę. Straipsnis, vertinant jo praktinę reikšmę, galėtų būti svarbus verslininkams, įmonių savininkams, verslininkams, neturintiems patirties, kaip franšizės pagrindu plėsti nuosavą verslą. Ši apžvalga turėtų sudominti ieškančius būdų, kaip veiksmingai konkuruoti rinkoje, rasti naujų išeičių globalizacijos ir šalies ūkio nuosmukio veikiamoje verslo aplinkoje. Šis klausimas pirmą kartą nagrinėjamas Lietuvoje dar netyrinėta franšizės suvokiamos vertės formavimo tema Lietuvos paslaugų verslo kontekste. Tai autorių antrasis iš trijų straipsnių, skirtų franšizės tematikai.


Reikšminiai žodžiai: franšizė, franšizės verslo modelis, franšizės vertė, franšizės davėjas, franšizės gavėjas, franšizė paslaugų versle.

Keyword : franchise, franchise business model, franchise value, franchisor, franchisee, franchise in service business

How to Cite
Levickaitė, R., & Reimeris, R. (2011). Forming a perceived franchise value: theoretical insights. Business: Theory and Practice, 12(1), 85-91. https://doi.org/10.3846/btp.2011.09
Published in Issue
Mar 10, 2011
Abstract Views
411
PDF Downloads
389