Share:


Peculiarities of risk concept formation

Abstract

The paper analyses the essence of risk concept in the context of social sciences, focusing on risk contents in investment science. The classic distinction  between  risk and uncertainty concepts is presented; the relation of risk  with reliability (guarantee) is disclosed. Various possible measures of risk are also analysed, providing the features a coherent risk measure should possess. After thorough investigation of various scientists’ points of view, a definition of risk as an extent of loss for the subject is being proposed. While describing possible loss with the help of probability distribution, an accumulated distribution function is proposed for measuring and expressing the extent of loss, presenting the parameters of probability distribution as stochastic values.


Article in Lithuanian.


Rizikos sampratos formavimosi ypatumai


Santrauka. Straipsnyje  nagrinėjama  rizikos  koncepcijos  esmė  socialinių  mokslų  kontekste,  ypač  akcentuojant  rizikos  turinį investicijų moksle. Pateikiamas ir analizuojamas klasikinis rizikos bei neapibrėžtumo sąvokų atskyrimas, atskleidžiamas rizikos ryšys su patikimumu (garantija). Nagrinėjami įvairūs galimi rizikos matai ir paaiškinama, kuo turi pasižymėti konstruktyvus rizikos matas. Remiantis išanalizuotais mokslininkų požiūriais, formuojamas rizikos kaip netekties dydžio subjektui apibrėžimas. Aprašant galimą netektį naudojant tikimybių skirstinį, siūloma netektį matuoti pasiskirstymo funkcija, o tikimybės skirstinio parametrus vaizduoti kaip stochastinius dydžius.


Reikšminiai žodžiai: rizika, neapibrėžtumas, pasitikėjimas, patikimumas (garantija), tikimybės skirstinys, netektis.

Keyword : risk, uncertainty, trust, reliability (guarantee), probability distribution, loss

How to Cite
Rutkauskas, A. V., & Stasytytė, V. (2011). Peculiarities of risk concept formation. Business: Theory and Practice, 12(2), 141-149. https://doi.org/10.3846/btp.2011.15
Published in Issue
Jun 22, 2011
Abstract Views
280
PDF Downloads
472
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.